contentmap_plugin

edroga810Ponad 9 mln zł kosztowała budowa obwodnicy Rzepina. To znacząca inwestycja dla województwa lubuskiego. Ułatwia ona podróżującym komunikację z autostradą A2 i skraca czas dojazdu np. do stolicy. Poprawia także dostępność do coraz dłuższej trasy S3.

 

Oddany do użytku odcinek odprowadzi uciążliwy tranzyt z Rzepina, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców miasta oraz ograniczy emisję spalin i hałasu. Budowa obwodnicy przyniesie także szereg dodatkowych korzyści. Mowa tu np. o lepszym połączeniu regionu z Zieloną Górą i Gorzowem Wielkopolskim. Zwiększy się również atrakcyjność inwestycyjna tej części województwa lubuskiego, np. poprzez ułatwiony dostęp do rzepińskiej strefy przemysłowej.

Za wykonanie inwestycji odpowiadała firma STRABAG. Zakres prac objął przede wszystkim budowę blisko 2,5 km drogi i ronda w miejscu połączenia obwodnicy z trasą powiatową. Na oddanym do użytku odcinku zadbano również m.in. o zjazdy na wewnętrzne drogi leśne, kanalizację deszczową i usunięcie kolizji z liniami elektroenergetycznymi.

Źródło: Urząd Marszłkowski Województwa Lubuskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.