BAZ190510 001Już niebawem zostanie zakończony drugi etap budowy obwodnicy Skawiny, który zakłada zaprojektowanie i wykonanie prac na odcinku od ul. Energetyków do DK 44.

 

Obwodnica Skawiny rośnie w oczach – założony harmonogram prac obecnie jest na ukończeniu. W ramach inwestycji powstanie most nad linią kolejową, rondo na skrzyżowaniu z DK 44, a także droga o długości 2,2 km.

- Dobra współpraca między różnymi instytucjami jest możliwa. To dzięki niej powstaje kolejny etap obwodnicy Skawiny, na którą od wielu lat czekali mieszkańcy. Dzięki tej inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 44, a miasto odetchnie od ruchu tranzytowego
- podkreślił minister Andrzej Adamczyk.

- Inwestycja ta jest szczególnie ważna dla mieszkańców, którzy na co dzień korzystają z tego połączenia, dojeżdżając do szkoły, czy pracy. Budowa obwodnicy jest możliwa dzięki doskonałej współpracy pomiędzy GDDKiA i samorządami. Dziękuję za wykonywaną pracę, bo już w połowie wakacji komunikacja w rejonie Skawiny znacznie się poprawi. Pod koniec roku zostanie rozpoczęty kolejny etap budowy na DK 44, w kierunku Rzozowa - mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Budowa obwodnicy Skawiny pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości, skróci czasu przejazdu oraz zwiększy komfort podróży. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych, a przedsiębiorcy zyskają większą dostępność do terenów inwestycyjnych.

Inwestycja rozpoczęła się w 2016 roku i jest realizowana przez konsorcjum firmę „Most” z Sopotu i „Polbud Pomorze”. Koszt robót budowlanych to ponad 41 mln zł. Inwestycja jest kontynuacją pierwszego etapu budowy, zakończonego w 2014 roku.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.