contentmap_plugin

budowa 12Obwodnica Strzyżowa będzie miała ponad 6 km długości. Jej całkowity koszt wyniesie około 98 mln zł, a planowany termin zakończenia robót budowlanych to 31 października 2019 roku. Obwodnica będzie przebiegać w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce. Realizacją inwestycji zajmie się Grupa Mostostal Warszawa.

- To jest niezwykle ważna inwestycja dla tego regionu. Wiem, że starania o tę obwodnicę trwały wiele lat. Dziękuję wszystkim za współpracę, którzy starali się, aby znaleźć finansowanie na jej budowę. Wielkie znaczenie mają tu środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Cały czas otwieramy się na południe Podkarpacia. Chcemy, aby w tym kierunku podróżowało się szybciej i bardziej komfortowo, ale mamy też świadomość jakie znaczenie gospodarcze ma ta droga. To nie jedyna ważna inwestycja, którą realizować będziemy w tym roku. Ostatnie 12 miesięcy to był rok wydarzeń, natomiast 2017 będzie rokiem inwestycji - powiedział marszałek Władysław Ortyl, dziękując jednocześnie osobom zaangażaowanym w proces przygotowania inwestycji.

Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wykonawca będzie musiał opracować pełną dokumentację projektową, uzyskać wszelkie wymagane decyzje oraz wykonać roboty budowlane. Na tym etapie nie ma jeszcze konkretnych rozwiązań projektowych. Program Funkcjonalno–Użytkowy, na podstawie którego został ogłoszony przetarg, stanowi koncepcję – zawiera ogólne założenia dotyczące budowy obwodnicy, które podczas opracowywania dokumentacji projektowej mogą ulec zmianie.

Podkarpacki Zarządu Dróg Wojewódzkich przykłada także wagę do kwestii środowiskowych, o czym przekonywał Piotr Miąso, dyrektor PZDW.

– Poza naprawdę imponującą liczbą obiektów inżynierskich, jakie wykonawca będzie musiał wybudować w niedługim czasie, wyzwanie może stanowić teren samej inwestycji. Musimy pamiętać, że jest to dolina Wisłoka, a więc tereny zalewowe, a także skomplikowana i zróżnicowana budowa geologiczna. Występują tu także miejsca zagrożone osuwiskami – dodał.

Odcinek nowej drogi odciąży miasto z ruchu tranzytowego, poprawiając tym samym bezpieczeństwo jego mieszkańców, a także usprawni komunikację pomiędzy Rzeszowem i południem regionu oraz powiatami wschodniej Małopolski. O budowę drogi od kilkudziesięciu lat zabiegali mieszkańcy powiatu strzyżowskiego. Obwodnica będzie przebiegała zarówno przez tereny zielone, rolne, jak i zabudowane, przecinając m.in. ul. Zadworze, Modrzewiową, Południową i Ogrodową. Taki przebieg obwodnicy pozwoli także usprawnienie ruchu drogowego na odcinku Babica – Twierdza.

W ramach zadania przewidziana jest budowa zarówno jednopoziomowych (typu rondo, skanalizowanych lub zwykłych), jak i dwupoziomowych (m.in. w formie wiaduktów) skrzyżowań z drogami i linią kolejową. Lokalnie w strefie skrzyżowań pojawią się dodatkowe pasy lewoskrętów, włączeń i wyłączeń. W sumie ma powstać około 25 obiektów inżynierskich, w tym: 5 mostów (3 na Wisłoku i po jednym obiekcie przez: rzekę Stobnica i potok Różanka), wiadukty drogowe oraz przepusty.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, PZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.