edroga139Za maksymalnie trzy i pól roku ruch tranzytowy ominie Suwałki. Obwodnica będzie miała długość 12,8 km i powstanie w ciągu drogi ekspresowej S61. Będzie przedłużeniem oddanej do użytku prawie rok temu obwodnicy Augustowa. Wykonawcą jest firma Budimex.

Obwodnica Suwałk będzie realizowana w systemie projektuj i buduj. Za kwotę prawie 300 mln zł, wykonawca zobowiązał się do zrealizowania inwestycji w 34 miesiące (nie licząc 3-miesięcznych okresów zimowych). Obwodnica objęta zostanie 10-letnią gwarancją.

 

 

suwalkiObwodnica Suwałk łączyć się będzie z dwujezdniowym fragmentem obwodnicy Augustowa (12 km) na węźle „Suwałki Południe”. Następnie ominie Suwałki od zachodu i północy. Całość będzie stanowić przeszło 24-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S61.

Droga przewidziana jest do realizacji w nawierzchni cementowej – będzie to pierwsza tego typu ekspresówka na Podlasiu.

Zgodnie z umową wykonawca ma 10 miesięcy na zaprojektowanie, potem 5 kolejnych na uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a na koniec - 19 miesięcy na budowę obwodnicy i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia m.in. rozbudowany zostanie węzeł Suwałki Południe, powstanie też nowy węzeł Suwałki Zachód oraz elementy węzła Suwałki Północ, tj. łącznica o długości około 670 metrów do istniejącej DK nr 8, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Planowana jest budowa siedmiu obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy, pięciu nad nią i jednego nad torami PKP.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.