edroga778Prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb poinformował, że początkowy plan obwodnicy zostanie nieco zmieniony w stosunku do pierwotnych założeń. Przede wszystkim ma się ona wydłużyć.

- W tym momencie droga obwodowa ma mieć długość 8,7 km. Obwodnica ma prowadzić przez ogrody działkowe, wzdłuż torów kolejowych, aż do wiaduktu, gdzie będzie pierwsze skrzyżowanie. Następnie do ulicy Zwierzynieckiej, gdzie planowane jest kolejne skrzyżowanie. Dalsza trasa będzie przebiegać w niedalekiej odległości od cmentarza komunalnego, poprzez lasy, by finalnie „wpiąć” się do ronda w Zakrzowie, nieopodal terenów inwestycyjnych - mówił prezydent.

W założeniach budżetowych na 2016 rok samorząd Tarnobrzega zabezpieczył 500 tysięcy złotych na projekt funkcjonalno-użytkowy. Planowany czas rozpoczęcia inwestycji to przełom 2017-2018 roku.

Szacunkowy koszt całej inwestycji to 50 mln zł, z czego 85% to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. 15% to wkład własny jaki poniesie Tarnobrzeg, czyli około 7,5 mln zł.

Źródło: UM Tarnobrzeg

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.