budowa 04Wokół Trójmiasta ma powstać nowy odcinek drogi ekspresowej S6. Rząd planuje sfinansować go w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zakończenie budowy ma nastąpić w 2024 rok.

 

– To ważna inwestycja dla mieszkańców Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolicznych miejscowości, która pozwoli na szybsze połączenie pomiędzy skrajnie oddalonymi od siebie punktami rozległego trójmiejskiego kompleksu – mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Waldemar Buda. – W 2017 roku rząd przyjął politykę dotyczącą rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Dziś jeszcze bardziej chcemy rozwijać współpracę tych dwóch sektorów, czego przykładem jest obwodnica w ciągu drogi ekspresowej S6 – podkreśla wiceminister i pełnomocnik rządu ds. PPP.

Długość planowanej obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej to 31,7 kilometra, a koszt jej budowy wyniesie około 1,3 miliarda złotych netto. Trasa ma łączyć węzeł Chwaszczyno z węzłem Gdańsk Południe. Na tym odcinku powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa.

Przedsięwzięcie ma zostać sfinansowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego typu DBFO, co oznacza, że fundusze będą przeznaczone na projektowanie, sfinansowanie, budowę, eksploatację i utrzymacie obwodnicy.

Obecnie Ministerstwo Infrastruktury prowadzi konsultacje projektu umowy PPP z Eurostatem. Chodzi o to, by wynikające z umowy zobowiązania strony publicznej nie zwiększały długu publicznego. Wcześniej wstępną pozytywną opinię w tej sprawie wydał Główny Urząd Statystyczny. Ogłoszenie przetargu jest planowane na przełomie 2019 i 2020 roku, pod warunkiem że Eurostat również wyda pozytywną opinię. Na rok 2020 jest planowany wybór partnera prywatnego i zawarcie z nim umowy. Projektowanie i budowa obwodnicy są przewidziane na lata 2021-2024.

Źródło: MIiR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.