contentmap_plugin

edroga204Opóźnienia przy przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wydania przez wojewodę Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) i uruchomienia budowy drogowego obejścia Węgierskiej Górki nie powinny się już zdarzyć. Jest to inwestycja realizowana z budżetu państwa.

Na przełomie stycznia i lutego ma być wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska aktualna decyzja środowiskowa. Wtedy GDDKiA będzie mogła złożyć u marszałka wnioski o pozwolenia wodnoprawne. Dotyczą one wykonania urządzeń wodnych oraz regulacji koryt cieków w ramach tej inwestycji. Po uzyskaniu tych dokumentów inwestor zwróci się do wojewody o wydanie zezwolenia na budowę. Tej kluczowej decyzji można się spodziewać najprawdopodobniej w II-III kwartale br.

Obejście Węgierskiej Górki to odcinek liczący ok. 8,5 km od Przybędzy do Milówki w ciągu drogi ekspresowej S1. Jest ona wykonana od Bielska-Białej do granicy państwa. Brakuje tylko obejścia Węgierskiej Górki. Jej brak jest problemem dla mieszkańców ze względu na duże natężenie ruchu. W tym roku Słowacy mają podciągnąć do granicznej miejscowości Skalite autostradę D3. Wtedy przez Węgierską Górkę będzie przebiegać ruch tranzytowy.

- To bardzo trudna inwestycja z wieloma tunelami, wiaduktami, ale jestem przekonany, że budowlańcy poradzą sobie z tymi barierami i w ciągu kilku lat, zgodnie z planami obecnymi, ta droga zostanie zrealizowana – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.