wolbrom1Obwodnica Wolbromia – inwestycja, na którą od lat czekają zarówno mieszkańcy miasta, jak i kierowcy przejeżdżający przez powiat olkuski – jest coraz bliżej ukończenia.

 

Inwestycja w Wolbromiu pozwoli wyprowadzić z miasta znaczną części ruchu tranzytowego, a w szczególności upłynni ruch w rejonie skrzyżowania DW 783 i DW 794 oraz przejazdu kolejowego.
W ramach drugiego etapu budowy obwodnicy – od ul. Skalskiej do ul. Brzozowskiej (DW 794) – został wybudowany m.in. odcinek drogi o długości 3 km, dwa skrzyżowania typu rondo (z ul. Skalską i ul. Łukasińskiego) wraz z dojazdami i blisko 2 km dróg serwisowych. Całkowita wartość robót budowlanych wykonanych w ramach tego etapu to ponad 20 mln zł.

wolbrom2- Obwodnica Wolbromia nie tylko ułatwi życie mieszkańcom. Sprawi także, że okolica stanie się atrakcyjniejsza dla inwestorów, a to oznacza nowe możliwości biznesowe i nowe miejsca pracy
- podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka. - Poprawa jakości małopolskich dróg to jeden z naszych priorytetów. Chcemy, by zarówno mieszkańcy, jak i podróżni mogli bezpiecznie i w komfortowych warunkach pokonywać zaplanowane trasy - dodał wicemarszałek.

Budowa pierwszego etapu obwodnicy – tj. od ul. Miechowskiej (DW 783) do ul. Brzozowskiej – została zakończona w czerwcu. W ramach tego etapu został wybudowany m.in. odcinek jezdni o długości ok. 1 km, dwa skrzyżowania typu rondo (z ul. Brzozowską i ul. Miechowską) oraz dwie drogi serwisowe. Całkowita wartość robót budowlanych wykonanych w ramach tego etapu to blisko 6,5 mln zł.

Łączna wartość zadania "Obwodnica Wolbromia od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej (etap I i II)" to ponad 31 mln zł.

Prace związane z trzecim etapem budowy obwodnicy – tj. odcinka od ul. Skalskiej do ul. Olkuska Szosa – trwają.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.