DJI 0011 D72Trwają prace nad przygotowaniem ostatniego etapu budowy obwodnicy Wolbromia. Koszt budowy trasy na odcinku od ul. Skalskiej do ul. Olkuska Szosa wyniesie prawie 20 mln zł.

 

- Inwestycja w Wolbromiu umożliwi wyprowadzenie z miasta znacznej części ruchu tranzytowego, a w szczególności upłynni ruch w rejonie skrzyżowania DW 783 i DW 794 oraz przejazdu kolejowego.

Poprawa jakości dróg w naszym regionie to jeden z naszych priorytetów. Chcemy, by zarówno mieszkańcy województwa, jak i osoby, które tylko przez Małopolskę przejeżdżają, mogły szybko i co najważniejsze bezpiecznie pokonać zaplanowaną trasę - podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Na budowę obwodnicy mieszkańcy Wolbromia czekają od kilku lat.

- Trasa ta nie tylko ułatwi życie mieszkańcom, ale też sprawi, że gmina stanie się bardziej atrakcyjna dla inwestorów. Cieszę się, że przyspieszamy prace, które doprowadzą do ukończenia inwestycji. Już niebawem zostanie przygotowana aktualizacja dokumentacji projektowej - mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Budowa etapu pierwszego – od ul. Miechowskiej (DW 783) do ul. Brzozowskiej - została już zakończona. Dofinansowanie z RPO stanowiło 85 proc. wartości zadania, którego całość wyniosła prawie 13,7 mln zł. Wkład krajowy, przyjęty na poziomie 15 proc., obejmujący udział w kosztach kwalifikowalnych, pokryło Województwo Małopolskie oraz Miasto i Gmina Wolbrom.

Kolejny, drugi etap budowy od ul. Brzozowskiej do ul. Skalskiej (DW 794) to inwestycja wyceniona na ponad 16,9 mln zł. Wykonawcą jest firma Strabag Infrastruktura Południe. W ramach tej inwestycji powstanie ponad 2,5 kilometrowy odcinek drogi, dwa skrzyżowania typu rondo z ul. Skalską i ul. Łukasińskiego wraz z dojazdami i blisko 2 km dróg serwisowych. Na przełomie września i października planowane jest otwarcie tego odcinka drogi.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.