22157W końcu na obu węzłach („Wschód” i „Zachód”) obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa rozbłysły lampy oświetleniowe. Instalacja powstała pod koniec ubiegłego roku, przeszło 6 lat od chwili, kiedy całą obwodnica została oddana do użytku.

 

Obwodnica Zambrowa i Wiśniewa została wybudowana w latach 2009-2012, niestety bez oświetlenia węzłów. Przeprowadzony cztery lata później audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykazał, że „brak oświetlenia wpływa na pogorszenie czytelności węzłów i miejsc podwyższonego ryzyka (rozdzielenia kierunków ruchu) oraz widoczności w różnych warunkach atmosferycznych odcinków węzłowych”.

W 2017 roku GDDKiA podjęła decyzję o budowie oświetlenia na obu węzłach i - po rozstrzygnięciu przetargu - na początku 2018 roku udało się podpisać (27 kwietnia) umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę oświetlenia. Zadania podjęło się konsorcjum firm: Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego ANNA Sp. j. i Białostockiego Przedsiębiorstwa Instalacji Elektrycznych Sp. z o.o.

Za 4,3 mln zł wykonawca postawił słupy i zamontował 406 sztuk opraw ledowych, z tego na węźle Zambrów Zachód 274, a na węźle Zambrów Wschód – 132.

Źródło: GDDKiA O/Białystok

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.