edroga001Rusza program budowy obwodnic na lata 2020-2030, opracowany w Ministerstwie Infrastruktury. W planach jest budowa pięciu obwodnic w województwie śląskim.

 

- Program budowy stu obwodnic przyczyni się do dalszego rozwoju lokalnych społeczności. Cieszy, że pięć lokalizacji znajduje się w województwie śląskim. To inwestycje, na które czekają mieszkańcy, przedsiębiorcy i turyści. Projekty te wzmocnią potencjał całego regionu – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

W programie znajduje się pięć realizacji z województwa śląskiego: obwodnica Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46, obwodnica Szczekocin i Goleniowych, obwodnica Kroczyc, obwodnica Pradeł i obwodnica Nakła Śląskiego i Świerklańca, wszystkie w ciągu drogi krajowej 78.

- W województwie śląskim program wpisuje się w inne realizowane projekty. Obecnie Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 przewiduje budowę 43 obwodnic o wartości ponad 11 mld zł. To zwiększenie nakładów z 11 mld zł na 28 mld zł jest zatem wyraźne. Te projekty znacząco poprawią bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szczególnie w miejscach, gdzie występuje największy ruch tranzytowy – tłumaczył poseł RP Jerzy Polaczek.

Celem programu opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. Program opiewa na łączną kwotę 28 mld zł. W ramach rządowego programu powstanie sto obwodnic na sieci dróg krajowych, o łącznej długości ok. 820 km. W programie zostały ujęte zadania na różnym etapie przygotowania. Budowa ma być finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

Źródło: UMWŚl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.