edroga645482 tys. zł rządowego wsparcia otrzyma gmina Sępólno Krajeńskie na odbudowę mostu w miejscowości Toboła. Został on uszkodzony przez ciężki sprzęt pracujący przy porządkowaniu terenu po nawałnicy w sierpniu 2017 r.

 

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podkreślał, że to bardzo ważna inwestycja. Most łączy dwie gminy, ale również dwa powiaty. - Bardzo się cieszę, że udało nam się dopisać to zadanie do listy zadań, które są realizowane po nawałnicy – mówił przedstawiciel rządu w terenie. Przypomniał, że już za kilka dni minie dwa lata od nawałnicy, która szczególnie dotknęła powiat tucholski i sępoleński.

Burmistrz gminy Sępólno Krajeńskie Waldemar Stupałkowski, który otrzymał od wojewody promesę na kwotę 482 tys. zł tłumaczył, że most ten uległ podwójnemu zniszczeniu - drzewa, które po nawałnicy znajdowały się w rzece Kamionce uszkodziły jego przyczółki, a następnie ciężkie wozy, które usuwały skutki nawałnicy również przyczyniły się do jego zniszczenia.

Zamknięty most stanowi ogromny problem komunikacyjny pomiędzy powiatem tucholskim i sępoleńskim, bez niego nie ma możliwości korzystać z pól położonych na tym terenie.

Obecnie obiekt ten jest całkowicie wyłączony z użytkowania, co w konsekwencji powoduje ogromne utrudnienia dla okolicznych mieszkańców, jak i rolników dojeżdżających do swoich pól uprawnych.

Most ten łączy w naturalny sposób powiaty sępoleński i tucholski oraz gminy Sępólno Krajeńskie i Kęsowo. Jego zamknięcie spowodowało konieczność stosowania kilkunastokilometrowych objazdów dla mieszkańców i innych użytkowników dróg, co w konsekwencji drastycznie wydłużyło czas przejazdu.

Z uwagi na pilną potrzebę podjęcia działań naprawczych w infrastrukturze drogowej gminy Sępólno Krajeńskie, wojewoda kujawsko-pomorski zgłosił to zadanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako najpilniejsze do realizacji jeszcze w roku 2019. Dofinansowanie remontu mostu pochodzi ze środków MSWiA w ramach wsparcia państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Źródło: K-PUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.