IMG 0492Kierowcy pojadą komfortowo 4-kilometrowym odcinkiem Płotno – Pełczyce. To już trzeci przebudowany odcinek na drodze wojewódzkiej 151.

 

Duża przebudowa objęła przejście drogi przez Płotno. Powstały tu nowe chodniki, pasy zieleni, zatoki autobusowe oraz parking. Zastosowano udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, takie jak obniżone krawężniki na przejściach dla pieszych oraz płytki integracyjne, wspomagające komunikację osób niewidomych. Przebudowane zostały skrzyżowania, zjazdy, ciągi piesze, zatoki autobusowe i postojowe.

Zbudowano nową kanalizację deszczową oraz przebudowano znajdującą się w złym stanie sieć teletechniczną. Na szlaku jezdnia została poszerzona do 7 m. Część odcinka poprowadzono nowym śladem, aby zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić komfort podróżowania. Dzięki temu zlikwidowano dotychczasowe mało komfortowe skrzyżowanie z drogą powiatową prowadzącą do miejscowości Dolice.

Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20. Wykonawcą inwestycji była firma Maldrobud z Myśliborza. Wartość całego zadania wyniosła ponad 16,3 mln zł. Dofinansowanie unijne to prawie 13,8 mln zł.

Droga wojewódzka nr 151 to trasa prowadząca ze Świdwina do Gorzowa Wlkp. W minionej perspektywie unijnej, czyli na lata 2007-2013, ZZDW realizował na tej trasie dwa projekty. Przebudowano wówczas 10-kilometrowy odcinek Węgorzyno-Ińsko oraz 8,7-kilometrowy odcinek Choszczno-Pełczyce. Całkowita wartość obu inwestycji wyniosła 28,1 mln zł.

Źródło: UMWZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.