contentmap_plugin

17473Od 7 grudnia kierowcy mogą korzystać z nowego, ponad 6-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe, będącego kolejną częścią autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Odcinek ten połączy dwie trasy międzynarodowe: E40 i E371 oraz wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

- Nowa trasa pozwoli na wyprowadzenie „ruchu ciężkiego” z terenów miejskich. Co ważne, poprawi wyraźnie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego szczególnie na terenach zabudowanych. Co za tym idzie, cała aglomeracja rzeszowska wyraźnie odczuje wzrost komfortu codziennego życia mi.in. poprzez obniżenie poziomu natężenia ruchu, przede wszystkim tranzytowego – powiedział p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Gryga.

Odcinek drogi ekspresowej S19 węzeł Świlcza – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) realizowało konsorcjum Eurovia Polska S.A. i Warbud S.A. za kwotę ponad 342 mln zł. Odcinek ten zlokalizowany jest w powiecie rzeszowskim, na terenach gmin Rzeszów, Boguchwała, Świlcza. Inwestycja obejmowała swym zakresem zaprojektowanie (kontynuację), uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zakres inwestycji obejmował m.in.: budowę odcinka drogi ekspresowej S19 o długości 6,3 km, węzła "Rzeszów Południe" łączącego S19 z realizowaną DW 878 wraz z budową ronda na skrzyżowaniu łącznic, budowę 4 łącznic przy węźle "Rzeszów Południe", przebudowę lub rozbudowę dróg lokalnych, budowę dróg serwisowych, elementów ochrony środowiska oraz ogrodzenia, nasadzenia drzew i krzewów, budowę elementów BRD.

W ramach inwestycji wybudowano 12 obiektów inżynierskich, w tym węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka), który skomunikowany jest z ul. Podkarpacką i DK 19 poprzez łącznik. Ten 3,5-kilometrowy odcinek drogi realizowany był przez marszałka województwa podkarpackiego i miasto Rzeszów.

17474174751747617478

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja S19 na Podkarpaciu

Aktualnie na Podkarpaciu realizacja S19, o łącznej długości ok. 169 km, przedstawia się następująco:
- odcinki zrealizowane: Sokołów Małopolski-Stobierna (12,5 km), Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód (6,9 km), węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza (4,4 km), węzeł Świlcza – węzeł Rzeszów Południe (6,3 km);
- odcinki w przetargu: Lasy Janowskie – Nisko - Sokołów Małopolski Północ (54 km),
- odcinki w przygotowaniu: opracowywana jest koncepcja programowa dla węzeł Rzeszów Południe - Babica (10,3 km), trwa przetarg na wykonanie koncepcji programowej dla węzeł Babica - Barwinek (74,9 km)

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w wysokości ok. 412,8 mln zł brutto.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.