edroga11522 grudnia w województwie podlaskim oddano do ruchu ponad 15-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8 od istniejącej obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa do Mężenina z obejściem tej miejscowości. Dzień później kierowcy mogli już korzystać także z obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 74 (województwo łódzkie).

Droga S8

S8 fot. Rafal MalinowskiPrzebudowywany odcinek drogi krajowej nr 8 stanowi fragment przyszłej drogi ekspresowej S8 Wrocław-Warszawa-Białystok pełniącej kluczową rolę dla tranzytowego transportu krajowego (łączącego centrum kraju ze wschodnią granicą państwa) oraz międzynarodowego (połączenie tranzytowego pomiędzy Litwą i Białorusią a wschodnią i centralną Polską).

Inwestycja polegała na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej S8 na terenie powiatu zambrowskiego po istniejącym śladzie drogi krajowej, oprócz Mężenina, który droga ekspresowa omija po stronie południowo-zachodniej i południowej.

Włoska firma Astaldi miała 22 miesiące na wykonanie inwestycji (z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca), a wartość kontraktu wyniosła 434,8 mln zł. Na wybudowany odcinek Włosi udzielili 10-letniej gwarancji.

Inwestycja obejmowała budowę dwóch jezdni po 2 pasy ruchu w każda stronę (2 x 3,5 m) i pasów awaryjnych po 2,5 m każdy.
Natomiast obiekty inżynierskie zostały wykonane dla docelowego przekroju trzypasowego (zerokość pasa rozdziału to 12 metrów, co stanowi rezerwę terenu pod trzeci pas ruchu dla obu jezdni).
Wybudowano 15 obiektów inżynierkich i 70 przepustów. Droga przystosowana jest do ruchu ciężkich pojazdów (kategoria KR6,
obciążenie 115 kN/oś).

Obwodnica Bełchatowa

Nową trasę, która jest fragmentem drogi krajowej 74 i omija miasto od północy, oddano cztery miesiące przed kontraktowym terminem. Jej zadaniem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego (głównie ciężkiego) z centrum miasta i tym samym usprawnienie przejazdu na trasie Wrocław - Piotrków Trybunalski - Warszawa. Obwodnica o długości niespełna 11-kilometrów ma klasę GP.

Oddana do ruchu droga jest jednojezdniowa, ale dysponuje trzema pasami ruchu w układzie naprzemiennym (2+1). Szerokość jezdni wynosi 11 metrów, co ma ułatwić przede wszystkim wyprzedzanie samochodów ciężarowych. Nowa trasa spełnia najwyższe kryteria dotyczące obciążenia, co oznacza, że mogą poruszać się po niej pojazdy, których nacisk na oś wynosi 11,5 tony.

W ramach przedsięwzięcia zbudowano cztery bezkolizyjne węzły drogowe: dwa umożliwiające wjazd ze starej trasy na obwodnicę i dwa zapewniające komunikację z drogami wojewódzkimi nr 484 i 485, a ponadto 9 wiaduktów i most.

Przebudowane zastały również odcinki dróg istniejących przecinających nową obwodnicę, zlikwidowano liczne kolizje z istniejącą infrastrukturą, a także wybudowano urządzenia służące ochronie środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ocenia się, że przejazd nową obwodnicą skróci podróż o około 0,5-1 godziny wobec przejazdu przez centrum miasta.

Umowę na budowę obwodnicy Bełchatowa podpisano ostatniego dnia 2014 roku. Wykonawcą była firma Budimex S.A. która złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę ponad 145,6 mln złotych. Inwestycja była dofinansowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Nowa droga również została objęta 10-letnią gwarancją.

belchatow1belchatow2belchatow3
Źródło: GDDKiA O/Białystok, GDDKiA O/Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.