edroga115W ubiegłym roku długość sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce przekroczyła 3000 km. To 1553 km autostrad i 1472 km tras ekspresowych. W samym 2014 r. zostało oddanych do użytku prawie 328 km nowych dróg i zawarto umowy z wykonawcami na kolejne 513 km. Natomiast na etapie przetargów znajdowały się trasy o łącznej długości 912 km.

Według projektu nowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, planowane jest wybudowanie kolejnych 2228 km nowych tras: 71,5 km autostrad, 1790 km dróg ekspresowych oraz 35 obwodnic o łącznej długości 366 km.

W tym roku zostanie oddanych do użytku tylko ponad 50 km nowych dróg krajowych. GDDKiA poświęca go przede wszystkim na przetargi, podpisywanie umów z kolejnymi wykonawcami oraz prace projektowe.

- W tym roku oddamy tylko około 56 km nowych dróg – poinformował Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA. – Ale 500 km jest w realizacji, a około 1000 km w przetargach.
Pozostał jeszcze miesiąc przerwy zimowej, po której drogowcy wrócą do kontynuacji prac. W tym roku zakończą się one na odcinkach S8 i S69 oraz obwodnicach Szczuczyna, Bargłowa Kościelnego i Hrubieszowa.

 W lecie powinien zostać oddany do użytku niespełna 10-km odcinek drogi ekspresowej S69 węzeł Mikuszowice – Żywiec, który nie bez problemów budowany jest od sierpnia 2010 roku. Termin realizacji kontraktu minął w połowie października 2013 roku, ale ze względu na upadłość wykonawcy, został on przedłużony o prawie 2 lata. Z drugim wykonawcą, Mota-Engil Central Europe S.A., GDDKiA podpisała umowę na kontynuację budowy w lipcu 2014 roku.

Do końca br. mogą zostać oddane również dwa odcinki S8: Opacz-Paszków oraz Janki Małe – skrzyżowanie z DW nr 721 w Sękocinie Lesie o łącznej długości około 13,5 km. Od kwietnia 2013 roku buduje je firma Strabag w ramach wartego ponad 565 mln zł kontraktu. Inwestycja prowadzona jest w powiecie pruszkowskim, w gminach: Nadarzyn, Raszyn i Michałowice. Umożliwi ona połączenie z wybudowaną Południową Obwodnicą Warszawy w węźle „Opacz” i w ten sposób zapewni powiązanie dróg DK nr 7 i S8 z autostradą A2.

W Warszawie kierowcy zyskają inny odcinek S8: między węzłami Powązkowska i Modlińska, w tym Most Grota-Roweckiego, o długości 4,6 km. To drugi etap przebudowy S8 na odcinku węzeł Powązkowska – węzeł Marki (pierwszy etap oddano w maju 2012 roku). Umowa na realizację tej inwestycji, o wartości 852 mln zł, została podpisana w lipcu 2013 roku z firmą Metrostav.

Prawdopodobnie w grudniu podlaski Szczuczyn będzie miał już 8-km obwodnicę w ciągu drogi S61. Jej budowę zaczęto jesienią 2012 roku i miała być ukończona przed końcem 2013 roku. Jednak w  połowie kontraktu hiszpańska firma FCC Construccion porzuciła prace, które zaawansowane były w zaledwie kilkunastu procentach. Drugi wykonawca, Polaqua Sp. z o.o., buduje tę drogę od sierpnia ub.r. za około 126 mln zł. Obwodnica Szczuczyna omija miasto po jego zachodniej stronie i jest częścią ważnego międzynarodowego szlaku Via Baltica.

W tym roku obwodnice zyskają też dwie inne miejscowości: Bargłów Kościelny (około 12 km drogi krajowej nr 61) oraz Hrubieszów (ponad 9 km drogi krajowej nr 74). Budowa drogi obwodowej Bargłowa Kościelnego rozpoczęła się w połowie marca 2013 roku. Kontrakt, wart prawie 179 mln zł, realizuje firma PORR (Polska) S.A. Planowany termin zakończenia inwestycji minął pod koniec listopada zeszłego roku. Zaawansowanie prac oszacowano wtedy na około 95 proc., jednak z powodu problemów technicznych na 300-metrowym odcinku w środkowej części obwodnicy, budowa zostanie zakończona prawdopodobnie w połowie br.
 
Obwodnica Hrubieszowa miała jeszcze poważniejsze problemy. Prace nad nią rozpoczęło w lipcu 2011 roku konsorcjum HAK Construction z Katowic, Dromet z Częstochowa i Cardo Mosty. Roboty, warte 147,5 mln zł, miały trwać niecałe dwa lata, ale w połowie kontraktu lider, HAK Construction, ogłosił upadłość, a pozostali partnerzy nie zdołali dokończyć inwestycji.  W połowie stycznia br. GDDKiA ogłosiła przetarg na kontynuację budowy obwodnicy. Oferty w przetargu można składać do końca lutego, a same prace nie powinny trwać dłużej niż 6 miesięcy.
 
***

Na wymienionych poniżej odcinkach, o łącznej długości 586,6 km, w tym roku będą trwały prace budowlane:

Nazwa odcinka Klasa drogi Długość w km
A4 w. Rzeszów Wschód - w. Wierzbna A 40,10
A1 Stryków – w. Tuszyn - Zadanie I A 14,15
A1 Stryków – w. Tuszyn - Zadanie II A 10,01
A1 Stryków – w. Tuszyn - Zadanie III A 13,13
S8 w. Powązkowska - w. Modlińska (Most gen. Stefan Grota-Roweckiego) S 4,60
S8 odc. 1: Paszków - Opacz  (odc. pozamiejski);
odc. 2: Janki Małe - skrzyżowanie z DW721 w Sękocinie Lesie (łącznik)
S 13,48
S7 koniec obwodnicy Radomia - gr. woj. Mazowieckiego S 22,00
S7 Kraków, w. Igołomska (DK79) - w. Christo Botewa (Rybitwy) S 4,47
S19 Sokołów Małopolski Północ  - Stobierna S 12,50
S19 w. Świlcza  - w. Rzeszów Południe S 6,30
S69 w. Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec S 9,56
S5 w. Korzeńsko – w. Widawa Wrocław, zadanie 1 S 14,94
S3 budowa drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego S 11,66
S5 w. Korzeńsko  – w. Widawa Wrocław, zadanie 2 S 13,80
S5 w. Korzeńsko – węzeł Widawa Wrocław, zadanie 3 S 19,29
S8 Wiśniewo -  Mężenin S 15,39
S7  Jędrzejów (DK78, w. Piaski) – granica województwa świętokrzyskiego S 19,90
S7 Miłomłyn – w. Ostróda Północ (DK16) S 9,16
S11 obwodnica Ostrowa Wlkp. (II etap) S 12,80
S19 zachodnia obwodnica Lublina,  w. Lublin Sławinek - w. Lublin Węglin S 9,80
S61 obwodnica Szczuczyna S 8,00
DK61 - Obwodnica Bargłowa Kościelnego DK 11,76
DK74 obwodnica Hrubieszowa DK 9,27
DK41/46 obwodnica Nysy DK 16,49
DK20 obwodnica Kościerzyny DK 7,6
DK25 obwodnica Inowrocławia DK 18,1
S3 Sulechów – Legnica,
odc.  II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza
S 6,4
S8 Marki - Kobyłka S 8,1
S8 Kobyłka - Radzymin S 7,2
DK15 obwodnica Brodnicy DK 1,5
DK8 obwodnica Wielunia DK 13,2
S11 obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego S 12,8
S11 obwodnica Jarocina S 13
S5 Mielno - Gniezno S 18,3
S3 w. Nowa Sól Południe – w. Gaworzyce s 16,4
S3 w. Gaworzyce - w. Kazimierzów S 16,9
S3 w. Kazimierzów - w. Lubień Północ s 14,4
S8 Mężenin - Jeżewo S 14,3
S17 dojazd do przeprawy mostowej na Wiśle w m. Puławy (obw. Puław II Etap) S 11,8
DK74 obwodnica Bełchatowa DK 10,9
S3 w. Lubin Północ - w. Lubin Południe - Odcinek IV S 11,3
S7 w. Nidzica Płn. - w. Nidzica Płd. S 9,1
S7 w. Nidzica Płd. - Napierki S 13
DK 33 i 46 obwodnica Kłodzka DK 11,5
S3 w. Lubin Północ - w. Lubin Południe - Odcinek IV S 11,3
S8 granica województwa mazowieckiego – Zambrów (DK63) S 14,9
S51 Olsztynek – Olsztyn (w. Olsztyn Południe) S 13,3

Tabela. Drogi krajowe w realizacji (źródło: GDDKiA)

Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.