contentmap_plugin

budowa 06Jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę 9,7 km odcinka drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. „Pyrzowice” – w. „Lotnisko”) wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX, AZI-BUD i DUNA ASZFALT.

 

Druga jezdnia powstanie za ok. 107,2 mln zł w czasie 20 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamówienie realizowane będzie w formule „buduj”.

Oferta konsorcjum otrzymała największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert, w tym:
- cena - 60 pkt.,
- termin realizacji kontraktu - 13 pkt.,
- personel wykonawcy - 10 pkt.,
- właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni - 9 pkt.,
- równość podłużna nawierzchni - 8 pkt.

Przekrój budowanej drogi ekspresowej składać się będzie z 2 jezdni, każda po 2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy, pasa awaryjnego o szerokości 2,5 m i pasa dzielącego.

Źródło: GDDKiA O/Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.