contentmap_plugin

budowa 08Sześciu wykonawców chce budować odcinek tunelowy drogi ekspresowej S7 pomiędzy Naprawą i Skomielną Białą.  Najniższą cenę zaproponowała firma Astaldi S.p.A. z Rzymu - niespełna 968,9 mln zł, a najwyższą Metrostav a.s. z Czech - ponad 1,7 mld zł.

W pierwszym etapie przetargu ograniczonego zainteresowanie firm budową tunelu w ciągu S7 pomiędzy Naprawą i Skomielną Białą było duże. Z wnioskami wystąpiło 20 chętnych, głównie konsorcja dwóch i więcej firm, przede wszystkim z Włoch i Hiszpanii. Po zbadaniu wniosków zaproszenia do drugiego etapu zostały wysłane do 10 wykonawców, ale oferty złożyło tylko 6 z nich. Połowę wykonawców, którzy złożyli oferty, stanowią włoskie firmy.

W ramach inwestycji trzeba wybudować odcinek tunelowy drogi klasy S długości około 3 km, w tym: z dwukomorowym tunelem o długości ok. 2,06mkm, z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną infrastrukturą i wyposażeniem technicznym.

Wybudowanie tunelu dwukomorowego oznacza w praktyce budowę dwóch równoległych do siebie obiektów podziemnych o długości 2,06 km w trudnych warunkach geologicznych i hydrologicznych fliszu karpackiego. Ponadto do wykonania są m.in.: wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności nasypów i skarp, zabezpieczenia skarp głębokich wykopów oraz przebudowa i budowa dróg dojazdowych do obsługi terenu przyległego.

Sąsiedni odcinek S7 (Skomielna Biała - Chabówka) prawdopodobnie też budować będzie włoska firma. Salini Impregilo S.p.A. z Mediolanu zaoferowała w przetargu najkorzystniejszą cenę - około 615 mln zł.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.