budowa 01W przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie węzła Lubelska wpłynęło 11 ofert. Najniższą cenę, 190 mln zł, zaoferował Porr Polska Infrastructure S.A. natomiast najwyższą, 320 mln zł, zaproponowało konsorcjum Astaldi S.p.A. i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Wszyscy wykonawcy zaoferowali okres gwarancji jakości 10 lat.

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu ograniczonego, dwustopniowego. W pierwszym etapie zostało złożonych 20 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Pozytywną weryfikację przeszli wszyscy i ci wykonawcy otrzymali zaproszenia do składania ofert. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu kryteriów ceny i gwarancji.

Termin podpisania umowy zaplanowany został w połowie 2017 roku, przy braku odwołań konkurentów biorących udział w przetargu.

Na wykonanie zamówienia wykonawca będzie miał termin 33 miesiące od daty zawarcia umowy.

Dwupoziomowy węzeł Lubelska stanowić będzie jeden z kluczowych węzłów łączący Południową Obwodnicę Warszawy (S2) ze Wschodnią Obwodnicą Warszawy (S17) i z autostradą A2. Długość odcinka wynosi ok. 2 km.
Budowa węzła umożliwi m.in. ruch w kierunku Terespola (planowaną autostradą A2), Białegostoku krajową drogą krajową nr 8 (docelowo S8), Lublina drogą krajową nr 17 (docelowo S17) oraz poprzez istniejącą i realizowaną Południową Obwodnicę Warszawy umożliwi połączenie z zachodnim węzłem Konotopa autostrady A2.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.