budowa 03Otwarto już oferty cenowe w przetargu na zaprojektowanie i budowę drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu drogi S10. Do zamawiającego wpłynęło łącznie 5 ofert, które opiewały na kwoty od 41,8 do 60,4 milionów złotych. Wszyscy wykonawcy zaproponowali czas realizacji skrócony o 3 miesiące (do 31 miesięcy) i gwarancję wydłużoną do 10 lat.

Najniższą cenę za realizację zadania zaproponowała firma Energopol Szczecin S.A.. Po sprawdzeniu złożonych przez wykonawców ofert cenowych zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta. Podpisanie umowy planowane jest w III kwartale tego roku. Realizacja inwestycji powinna się zakończyć w IV kwartale 2020 roku.

Inwestycja będzie realizowana w formule projektuj i buduj. Wykonawca będzie miał 31 miesięcy na realizację zadania, w tym 10 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Z czasu realizacji robót budowlanych będą wyłączane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

kmz20caloshc

W ramach inwestycji powstanie druga (północna) jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa o długości 6,4 km, a istniejąca jezdnia zostanie wyremontowana. Przy realizacji obwodnicy w latach 2005-2007 przewidziano rezerwę na drugą jezdnie, w związku z tym wymagane jest budowa tylko jednego wiaduktu w ciągu nowej jezdni. Wybudowana zostanie również łącznica relacji Szczecin - Kobylanka na węźle Kobylanka (Motaniec) oraz droga wspomagająca Niedźwiedź – Zdunowo o długości 3,2 km.

Po zakończeniu realizacji tego projektu cały odcinek „dziesiątki” od granicy miasta Szczecina do początku obwodnicy Stargardu zostanie oznakowany jako droga ekspresowa.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.