mapa20s1920lasy20 20niskoZnane są oferty cenowe firm zainteresowanych realizacją trzech odcinków drogi ekspresowej S19 od granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego (Lasy Janowskie) do Niska, będącej częścią przyszłej trasy Via Carpatia. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali 10-letni okres gwarancji oraz skrócenie czasu realizacji do 34 miesięcy.

Na odcinek Lasy Janowskie - Zdziary (ok. 9,3 km) wpłynęło 10 ofert o wartości od 236,3 do 296,9 mln zł. Na odcinek Zdziary - Rudnik nad Sanem (ok. 9 km) wpłynęło 10 ofert o wartości od 286,8 do 352,7 mln zł. Natomiast na budowę odcinka Rudnik nad Sanem - Nisko Południe (ok. 6 km) wpłynęło 12 ofert o wartości od 196,3 do 268,7 mln zł.

Komisja przetargowa sprawdzi teraz oferty i wyłoni najkorzystniejsze. Podpisanie umów z wykonawcami planowane jest na II kwartał przyszłego roku.

Odcinek S19 od granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego (Lasy Janowskie) do Niska realizowany będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie zaprojektowanie poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II połowie 2019 r., a zakończenie w 2021 r.

Na początku tygodnia GDDKiA podpisała umowy z wykonawcami sąsiednich odcinków w województwie lubelskim: od końca obwodnicy Kraśnika do węzła Lasy Janowskie.

S19 na Podkarpaciu

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo ok. 169 km. Odcinki zrealizowane mają łącznie 30 km: Sokołów Małopolski - Stobierna (12,5 km), Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód (6,9 km), węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza (4,4 km), węzeł Świlcza – węzeł Rzeszów Południe (6,3 km, oddanie do ruchu planowane w listopadzie br.) Ponadto, opracowywana jest Koncepcja Programowa dla odcinka węzeł Rzeszów Południe - Babica, a na etapie przetargu (łącznie 129,1 km) znajdują się: Lasy Janowskie - Nisko – Sokołów Młp. Północ (29,9 km), węzłe Babica - Barwinek (74,9 km).

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.