PG A18Przedmiotem zamówienia w tym przetargu jest zaprojektowanie i rozbudowa DK 18 - istniejącej drogi wraz z węzłem Olszyna w zakresie dostosowania do parametrów drogi klasy A.

 

Inwestycja ma na celu zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu tranzytowego oraz poprawienie stanu nawierzchni na odcinku drogi krajowej nr 18 stanowiącym fragment III transeuropejskiego, drogowego korytarza transportowego w ciągu drogi międzynarodowej E36. Przedmiotową trasę, przebiegającą od Berlina do węzła Krzyżowa (skrzyżowanie autostrad A4 i A18), stanowią po stronie niemieckiej autostrady A13 i A15, a po stronie polskiej droga krajowa nr 18 i autostrada A18 na odcinku Golnice – Krzyżowa.

Na zadanie zaplanowane do realizacji w systemie "projektuj i buduj" wpłynęły 3 oferty złożone przez:
- Budimex S.A. - 110 324 187,03 zł;
- Max Bögl Polska Sp. z o.o. - 70 971 310,97 zł;
- Przedsiębiorstwo Drogowe „Kontrakt” Sp. z o.o. - 66 666 000,00 zł.

Wszystkie trzy przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji, tj. 44 866 201,36 zł.

Źródło: GDDKiA O/Zielona Góra

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.