contentmap_plugin

budowa 01Od 288 mln zł do przeszło 467 mln zł za projekt i budowę 16,5-kilometrowego odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 od węzła Kolno do węzła Stawiski oferują firmy budowlane. 15 maja nastąpiło otwarcie ośmiu ofert, jakie złożyły przedsiębiortstwa startujące w tym przetargu. Natomiast pięć firm i konsorcjów złożyło oferty w przetargu na projekt i budowę sąsiedniego 18-km odcinka drogi ekspresowej S61 od węzła Stawiski do początku obwodnicy Szczuczyna.

Najtańszą ofertę na fragment Kolno - Stawiski przygotowało konsorcjum Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. – 288,32 mln zł. O zaledwie 234 tysiące złotych wyższą – zaproponował Budimex S.A., który gotów był zrealizować to zadanie za 288, 55 mln zł. Zdecydowanie najwięcej za wykonanie zadania chciało konsorcjum PBDiM z Mińska Mazowieckiego i firmy Planeta Sp. z o.o. z Warszawy – 467 mln zł.

Był to pierwszy przetarg w nowej formule, gdzie cena stanowi 60 punktów, a pozostałych 40 zdobywa się spełniając tzw. kryteria pozacenowe. Okazało się, że czas realizacji wszyscy oferenci zaproponowali najkrótszy (31 miesięcy bez okresów zimowych), wszyscy uczestnicy przedstawili też najkorzystniejsze właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni czy te dotyczące jej równości podłużnej. Po zbadaniu ofert i ich ocenie zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.

Inna sytuacja wystąpiła w drugim przetargu: w ofertach pojawiły się różnice w części kryteriów pozacenowych i po raz pierwszy mogą one naprawdę wpłynąć na wybór najkorzystniejszej oferty.

Za wybudowanie 18-km odcinka S61 pomiędzy obwodnicami Stawisk i Szczuczyna najniższą cenę zaproponowało Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z Zawiercia – 333,27 mln zł. Dwie następne oferty (firmy Budimex S.A. i konsorcjum STRABAG Sp. z o.o. i STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) były odpowiednio o 8,8 i 9,8 mln zł wyższe. Najwięcej za realizację zadania chciała firma PORR S.A. - 415,57 mln zł.

Różnice w kryteriach pozacenowych dotyczyły doświadczenia personelu wykonawcy oraz deklarowanego wskaźnika równości podłużnej nawierzchni.

W najbliższych tygodniach planowane jest jeszcze podpisanie umowy na projekt i budowę drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.