A88A9462Zakończyła się trwająca niespełna rok budowa długo wyczekiwanych obwodnic Oleszyc i Cieszanowa. W ramach dwóch zadań współfinansowanych z RPO WP na lata 2014 – 2020, powstały dwie obwodnice, których łączna wartość sięgnęła ponad 30 milionów złotych. 19 grudnia uroczyście oddano do użytku nowe drogi.

 

- Oddajemy do użytku nowe obwodnice, które zwiększą dostępność komunikacyjną tej części Podkarpacia. Wierzę, że będą one dobrze służyły mieszkańcom regionu i tym, którzy przyjeżdżają na Roztocze. Myślę, że dzięki nim mieszkańcy odetchną, a ci, którzy będą użytkowali te drogi będą mogli bezpiecznie i sprawnie dojechać do swoich domów i miejsc pracy. […] Obwodnice z pewnością lepiej skomunikują ten obszar z pozostałą częścią regionu i jego stolicą - Rzeszowem oraz przyspieszą dojazd do autostrady A4 – powiedział marszałek.

- Cieszę się, że tę inwestycję mogliśmy zrealizować przy wykorzystaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Przed nami kolejna perspektywa finansowa Funduszy Europejskich, gdzie również będą dostępne środki na budowę dróg i obwodnic, co oczywiście bardzo cieszy i już pozwala myśleć o podobnych inwestycjach – podkreślił Władysław Ortyl.

Anna Schmidt Rodziewicz, poseł na Sejm RP zauważyła, że obwodnice są kolejnymi ważnymi inwestycjami zrealizowanymi przez samorząd województwa na terenie powiatu lubaczowskiego.

01- To wielka radość, wynikająca z szybkiego tempa procedowania i wykonania tej inwestycji. Samorządowi województwa udało się zrealizować kolejne plany inwestycyjne w powiecie lubaczowskim. Ja jeszcze przypomnę o kolejnych ważnych planach inwestycyjnych w tym powiecie związanych z budową obwodnic Narola i Lubaczowa – powiedziała poseł Anna Schmidt-Rodziewicz.

W ramach inwestycji wybudowano jednojezdniowe, dwukierunkowe drogi klasy G zostały wyposażone w 3,5-metrowe pasy ruchu i szerokie pobocza. Powstały nowe skrzyżowania, w tym 4 ronda, które w terenie zabudowanym zaopatrzono w chodniki i przejścia dla pieszych. Na rondach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 zastosowano rozwiązania, umożliwiające przejazd pojazdom ponadnormatywnym. Most nad rzeką Przerwa, przejścia dla zwierząt, przepusty i system odwodnienia to kolejne elementy kompleksowego wyposażenia obwodnic.

Zainstalowane bariery energochłonne i oznakowanie zwiększą bezpieczeństwo podróżowania. Wraz z budową obwodnic Oleszyc liczącej 3,2 km i Cieszanowa - 1,8 km, zmodernizowana została również ponad 4-kilometrowa trasa pomiędzy obwodnicą Oleszyc i mającą powstać do końca przyszłego roku obwodową Lubaczowa.

Budowa obwodnicy Oleszyc i Cieszanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 wyniosła ponad 17,5 mln złotych, przy czym dofinansowanie z EFRR to prawie 15 mln złotych, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa to kwota ponad 2,6 mln złotych. Z kolei przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc została zrealizowana na kwotę ponad 16 mln złotych, przy dofinansowaniu z EFRR wynoszącym ponad 13 mln złotych i dofinansowaniu z budżetu ponad 2,3 mln złotych. Wykonawcami inwestycji byli: firma STRABAG Sp. z o.o. oraz konsorcjum firm - PBI Infrastruktura z Kraśnika, PBI WMB z Sandomierza.

Źródło: UMWP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.