widok z góry 1W Opolu zakończyły się konsultacje społeczne i głosowanie w sprawie budowy nowej przeprawy przez Odrę. Mieszkańcy oddali prawie 23,5 tys. głosów.

– To jest problem, który od lat czeka na pozytywne rozwiązanie, bo dwa obecne mosty to stanowczo za mało. Chcemy budować trzeci most, ale to będzie też decyzja wszystkich opolan – mówił Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

- Badania oraz opinie ekspertów jednoznacznie wskazują, że potrzebujemy obu inwestycji, Trasy Średnicowej i obwodnicy południowej, w dalszej lub bliższej przyszłości. Nie mówimy więc dziś, czy budować, ale w jakiej kolejności – podkreślał Mirosław Pietrucha, zastępca prezydenta odpowiedzialny m.in za sprawy komunikacyjne w Opolu.

Wariantem preferowanym przez miasto jest propozycja budowy Trasy Średnicowej i nowej przeprawy przez Odrę rozładowującej korki w śródmieściu Opola, łączącej ulicę Prószkowską z ul. Struga. Trasa Średnicowa zapewni sprawny dojazd kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Zaodrza i aglomeracji opolskiej do centrum. W ramach inwestycji powstaną również ścieżka rowerowa oraz ekrany akustyczne chroniące mieszkańców Pasieki przed hałasem linii kolejowej Opole Wrocław. Szacunkowy koszt tej inwestycji to 120 mln zł.

A jak głosowali opolanie?

Łącznie wypełniono 23445 ankiet. Uczestnicy jednoznacznie opowiedzieli się zarówno za koniecznością budowy Trasy Średnicowej, jak i obwodnicy południowej. Wskazali też, że jako pierwsza powinna powstać Trasa Średnicowa.

Wyniki:

82% głosujących uznało, że miasto powinno wybudować nowy most przez Odrę, który będzie częścią trasy średnicowej, łączącej Zaodrze z Centrum.

90% głosujących stwierdziło, że miasto powinno też wybudować nowy most przez Odrę, który będzie częścią obwodnicy południowej, łączącej południową część miasta z obwodnicą północną przy rondzie na ul. Strzeleckiej

63% głosujących chce, aby najpierw wybudowano Trasę Średnicową, 37% wybrało natomiast obwodnicę południową.

Źródło: UM Opole

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.