contentmap_plugin

IMG 0492Na nowym wiadukcie drogi nr 901 otwarto dla ruchu kolejną inwestycję na opolskich drogach wojewódzkich. Droga nr 901 łączy Dobrodzień z Olesnem, a w ciągu doby przejeżdża tam około 7 tysięcy pojazdów. Teraz rozbudowano niemal trzykilometrowy jej odcinek.

 

Inwestycja została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jej całkowity koszt to prawie 21 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 19,9 mln zł. Budowa trwała rok.

Bartłomiej Horaczuk, dyrektor ZDW podkreśla, że to ważne połączenie Olesna z Dobrodzienia. – Tędy na dobę przejeżdża 7 tysięcy pojazdów. Jest to jedno z najbardziej uczęszczanych tras drogowych w województwie. Aby ten układ był w pełni funkcjonalny, dostosowaliśmy go do ciężkiego transportu – informuje.

– Dobrodzień czekał na tę inwestycję bardzo długo. Pierwsze spotkanie z projektantami było w 2007 roku. To kolejne drogowe inwestycje Zarządu Dróg Wojewódzkich w naszej gminie. Ważne jest to, że będzie również całkowicie wyprowadzony ruch z Dobrodzienia, a to za sprawą planowanej obwodnicy – mówi Róża Koźlik, burmistrz Dobrodzienia.

Przed przebudową droga między Dobrodzieniem a Kocurami nie spełniała wysokich wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Na dwóch niebezpiecznych zakrętach często dochodziło do kolizji i wypadków. Ich liczba (52 kolizje i 6 wypadków w 2016 r) spowodowała, że został oznaczony tu „czarny punkt” na mapie drogowej.

- Poprawa poziomu bezpieczeństwa wymagała istotnych zmian, w tym budowy estakady drogowej wyniesionej ponad poziom doliny o 8 metrów, a w najwyższym punkcie nawet o 11 metrów. Most ma 5 przęseł i długość 180 metrów. Jest jednym z najwyższych w województwie opolskim – mówi Tomasz Kędzior z DrogBudu, wykonawcy inwestycji.

W ramach tej inwestycji rozbudowano drogę na odcinku o łącznej długości ok. 2,85 km, wybudowano 480 m chodników i 270 m ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowano kanalizację deszczową na odcinku ponad 1,3 km. Powstały cztery zatoki dla kursujących tędy autobusów.

Marszałek Andrzej Buła podkreśla, że to jeden z elementów dużej inwestycji drogowej w powiecie oleskim. – Zaplanowaliśmy strategiczne inwestycje drogowe w województwie opolskim na dwóch osiach. Olesno-Dobrodzień-Zawadzkie-autostrada oraz Namysłów-Czarnowąsy-Opole w kierunku autostrady – mówił marszałek.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.