contentmap_plugin

dziura drogaDroga wojewódzka w Przylesiu zostanie wyremontowana za kwotę 8,5 mln złotych. To niespełna 2,5-km odcinek przebiegający przez miejscowość, umożliwiający dojazd do autostrady A4.

Do września przyszłego roku będzie trwał remont drogi wojewódzkiej 401. Wykonawca zapewnił, że mieszkańcy będą bez większych problemów mogli dojechać do posesji. W tym roku rozpoczną się prace związane z wymianą odwodnienia i sieci energetycznych, sama przebudowa drogi planowana jest na przyszły rok.

Najpoważniejsze utrudnienia będą w trakcie przebudowy mostu, który znajduje się tuż przed wjazdem do miejscowości od strony Olszanki. Wtedy na miesiąc droga zostanie wyłączona z ruchu, jednak ograniczenie nie będzie dotyczyło mieszkańców. Oprócz budowy drogi wybudowany zostanie chodnik z częścią dla rowerów, trzy nowe zatoki autobusowe oraz zjazdy do każdej posesji.

– Do tej pory brakowało chodnika, oczekiwaliśmy na ten remont od kilkudziesięciu lat. Tutaj przez miejscowość przejeżdża dużo samochodów, szczególnie w kierunku autostrady, dlatego zwiększenie bezpieczeństwa jest tak bardzo ważne – mówiła sołtys miejscowości Krystyna Listowska.

Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego, zaznacza, że inwestycja jest kolejnym etapem kompleksowej rozbudowy drogi wojewódzkiej 401. – Zniszczona droga w Przylesiu wymagała remontu. Zwiększy się tutaj bezpieczeństwo, a również wizerunek miejscowości. Przejścia dla pieszych będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – dodaje. Zadowolenia nie kryje również Aneta Rabczewska, wójt gminy Olszanka, dodając, że chciałaby, aby kolejnym remontowanym w najbliższych latach odcinkiem tej drogi był ten w Janowie.

W celu poprawienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego planowana jest również instalacja pryzmatycznych elementów odblaskowych typu „kocie oczka” oraz barier energochłonnych. Droga 10 października została oficjalnie przekazana wykonawcy robót, firmie Remost z Olesna.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.