contentmap_plugin

edroga075Tegoroczny remont opolskiego odcinka obejmie jezdnię autostrady A4 w kierunku Katowic od okolic węzła „Opole Południe” do okolic węzła „Krapkowice” wraz z węzłem „Krapkowice”. Łącznie będzie to około 16 km remontowanej nawierzchni.

Remont obejmie pełną wymianę dwóch warstw jezdni (wiążącą i ścieralną), wymianę elementów odwodnienia oraz wymianę barier betonowych na węzłach: „Opole Południe” i „Krapkowice”.

4 kwietnia wykonawca rozpocznie ustawianie tymczasowego oznakowania pionowego. 6 kwietnia planowane jest ustawianie barier separacyjnych na jezdni, po której będzie się odbywał ruch. Podczas montowania barier zajęty będzie lewy pas jezdni w kierunku Wrocławia. Prace te spowodują utrudnienia w ruchu na autostradzie A4. Natomiast we wtorek, 11 kwietnia, planowane jest przełożenie ruchu na jedną jezdnię (północną) i rozpoczęcie robót zasadniczych na południowej jezdni (kierunek na Katowice).

Remont autostrady obędzie się w dwóch etapach:
- etap 7,5 km (od Odry do węzła „Krapkowice” wraz z węzłem)
- etap 8,5 km (od węzła „Opole Południe” do Odry wraz z mostem).

Każdy z etapów potrwa od 5 do 6 tygodni.

W chwili zamknięcia łącznic południowych na węzłach „Opole Południe” i „Krapkowice” oraz węzła „Krapkowice” dla ruchu lokalnego (opolskiego) wyznaczone zostały objazdy drogą wojewódzką nr 409 przez Krapkowice oraz drogą krajową 45 (trasy przejazdów w załączonych grafikach).

Zakończenie remontu przewidywane jest w połowie października z przerwą wakacyjną. Jeżeli jednak pogoda pozwoli, wykonawca deklaruje, że prace mogą się zakończyć do połowy lipca, co pozwoli uniknąć kontynuacji robót po wakacjach.

GDDKiA, w celu zminimalizowania uciążliwości, zadba o dokładną informację dla użytkowników o warunkach ruchu, która będzie wyświetlana na trasie autostrady na znakach zmiennej treści oraz mobilnych urządzeniach informacyjnych. Wprowadzono dodatkowe oznakowanie o zalecanej tak zwanej „jeździe na suwak”, co powinno poprawić płynność ruchu na zwężeniu. Na odcinku remontowanym co 1 kilometr zostaną rozlokowane oznakowane punkty poboru wody pitnej, a na odcinkach tworzenia się zatorów na początku i na końcu robót rozmieszczone zostaną po 3 przenośne toalety (ulokowane co 2 kilometry).

Źródło: GDDKiA O/Opole

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.