budowa 0618 maja br., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu podpisała umowę na wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni autostrady A4 na Opolszczyźnie: od węzła Przylesie (jezdnia południowa) do węzła Prądy.  Na wykonanie zadania Generalny Wykonawca - Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o.,  ma 90 dni od daty podpisania umowy. Wymiana nawierzchni autostrady A4 będzie kosztowała  blisko 16 mln zł netto.

 W ramach kontraktu STRABAG wymieni warstwę ścieralną oraz częściowo warstwę wiążącą nawierzchni jezdni na 30-km jezdni autostrady A4. Generalny Wykonawca nie tylko ułoży nowe warstwy mieszanek mineralno-asfaltowych SMA, ale wymieni dylatacje bitumiczne na obiektach inżynierskich i odwodnienie linowe na całej długości remontowanego odcinka, ustawi również nowe bariery ochronne. Do realizacji zadania STRABAG będzie potrzebować około  46 tys. ton mieszanek bitumicznych. Podczas remontu obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu. Kierowcy na ok. 12-km odcinkach zostaną skierowani na nitkę północną, po której odbędzie się ruch w obie strony.

Odcinek węzeł Przylesie - węzeł Prądy powstał w latach 1997-2000. Wymianę nawierzchni STRABAG wykona na płatnym odcinku autostrady A4, województwa opolskiego – tym samym, który w latach  2009-2012 dostosował do poboru opłat. Obecnie opolska część autostrady wynosi 88 km. W planach do końca 2017 roku drogowcy mają modernizację asfaltu kolejnych odcinków tej trasy.

 

Źródło: Strabag

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.