P4130029Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej może zostać opóźniona. Urząd Miasta obwinia za to wojewodę, który zwleka z przekazaniem miastu trzech nieruchomości niezbędnych dla realizacji tej inwestycji. Zdaniem magistratu, działania wojewody mogą także skutkować utratą unijnego dofinansowania, które stanowi 85 proc. wartości całego przedsięwzięcia.

 

Miasto zapowiada, że będzie dochodziło odszkodowania od wojewody, jeśli jego działania będą skutkowały wzrostem kosztów budowy.

Zakończenie rozbudowy ulicy Grunwaldzkiej wartej niemal 76 mln złotych zostało zaplanowane na drugą połowę 2019 roku. To niesłychanie ważna inwestycja – po jej zakończeniu będzie można szybciej dojechać do trasy ekspresowej S5, w godzinach szczytu nie będą tworzyć się zatory, a autobusy w stronę centrum pojada wydzielonym pasem. Zyskają też rowerzyści – powstanie dla nich niemal trzykilometrowa ścieżka. Po zakończeniu rozbudowy ul. Grunwaldzkiej oraz drogi S5 miasto planuje zakazać wjazdu tirów w ruchu tranzytowym.

Aby sprawnie kontynuować prowadzenie inwestycji, konieczne jest przejęcie przez miasto 138 nieruchomości.
Od 2017 roku do teraz z tytułu odszkodowań wypłacono blisko 26 mln zł (wszystkie możliwe do wypłacenia odszkodowania zostały wypłacone zgodnie z decyzjami wojewody oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju). Do wydania pozostały więc wspomniane trzy nieruchomości – to obowiązek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który ma już niemal 300 dni opóźnienia w jego realizacji:
- nieruchomość 1: wniosek prezydenta miasta z dnia 21 maja 2018 – opóźnienie w przekazaniu nieruchomości przez wojewodę wynosi 271 dni (stan na 18 marca 2019)
- nieruchomość 2 – wniosek prezydenta miasta z dnia 15 maja 2018 roku – opóźnienie 277 dni
- nieruchomość 3 – wniosek prezydent miasta z dnia 16 maja 2018 roku – opóźnienie 276 dni.

Możliwymi skutkami działań wojewody mogą być:
- opóźnienie inwestycji o wiele miesięcy,
- ryzyko większych kosztów dla miasta, a więc i dla samych mieszkańców,
- negatywny wpływ na prowadzenie innych inwestycji (inwestycja związana z rozbudową ulicy Nakielskiej może zostać rozpoczęta dopiero po zakończeniu przebudowy ulicy Grunwaldzkiej),
- ryzyko utraty unijnego dofinansowania – miasto pozyskało dotację z Unii Europejskiej, która stanowi 85 proc. wartości całej inwestycji.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.