LDZ buduje Tomaszowska 2Na budowie ronda, na skrzyżowaniu ul. Jędrzejowskiej i Tomaszowskiej w Łodzi, wykonano jego docelowy turbinowy kształt. W ostatnich dniach na całości skrzyżowania oraz ul. Tomaszowskiej pojawił się asfalt. To już ostatni etap prac, które zakończą się w październiku.

 

Drogowcy przystąpili teraz do prac przy włączeniu wyjazdów z ronda w stary ślad ul. Jędrzejowskiej i Tomaszowskiej. Wykonana w ostatnich dniach nawierzchnia pozwoli na przerzucenie ruchu na rondo i oddanie w przyszłym miesiącu całości inwestycji. Pozostały do wykonania dwa wloty ronda oraz rozbiórki starych jezdni.

Na koniec ułożona zostanie ostatnia warstwa asfaltu na całości skrzyżowania oraz ul. Tomaszowskiej, do al. Ofiar Terroryzmu 11 września. Naprawę nawierzchni wykonano również na dalszym odcinku od ronda Zakrzewskiego do Olechowskiej. Przy inwestycji nasadzone zostanie 71 drzew i prawie 3 tys. krzewów. Prace mają się zakończyć do końca października.

LDZ buduje Tomaszowska 1LDZ buduje Tomaszowska 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Jędrzejów Przemysłowy, gdzie budowane jest rondo, to setki hektarów nowych inwestycji, które tworzą nowe osiedle przemysłowe w Łodzi. Ich budowa to również zysk dla mieszkańców w postaci budowy kanalizacji, nowych dróg i nowych miejsc pracy. Central European Logistic Hub przy ul. Jędrzejowskiej stanie się największym w Polsce centrum produkcyjno-dystrybucyjnym, który może zatrudnić nawet 7 tysięcy osób. Kompleks logistyczny przy ul. Jędrzejowskiej zajmie powierzchnię ok. 180 ha, w tym ok. 62 ha pod dachem. Do wykorzystania jest jeszcze około 84 ha gruntów, które miasto przeznaczyło w uchwalonym w 2018 r. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako tereny aktywności gospodarczej.

Obecnie po zachodniej stronie ul. Tomaszowskiej teren obejmuje 117 ha, a po wschodniej 64 ha. Na całym terenie powstało lub zostało przebudowane 6,5 km dróg oraz kanalizacja.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.