edroga587Latem 2017 roku ma być gotowy niespełna 15-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8 od granicy województwa podlaskiego do obwodnicy Zambrowa. Umowę na realizację ostatniego już podlaskiego fragmentu tej trasy podpisano z hiszpańskim konsorcjum firm „Rubau Polska” oraz „Construcciones Rubau” S.A.

Za prawie 455 mln zł wykonawca ma wybudować 14,91 km dwujezdniowej drogi ekspresowej, na której zaprojektowano m.in. most, siedem wiaduktów i jeden węzeł - „Szumowo”. Powstaną też drogi serwisowe oraz urządzenia służące ochronie środowiska: 2,5 km ekranów akustycznych, 13 przejść dla zwierząt, a nawet zbiorniki lęgowe dla płazów.

Inwestycja ma być gotowa w ciągu 22 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych, a konsorcjum daje na swoje prace 10-letnią gwarancję.

Wiosną tego roku wszystkie brakujące odcinki podlaskiej S8 (łącznie 44 km) będą już w budowie. Fragment ekspresówki od obwodnicy Zambrowa do Jeżewa realizuje od ubiegłego roku włoska firma „Astaldi”. Z pozostałych części S8 w województwie, czyli obwodnic Zambrowa i Wiśniewa oraz odcinka Jeżewo - Białystok, kierowcy korzystają od września 2012 roku.

S8 podlaskie

 

 

 

 

 

 

Źródło: GDDKiA O/Białystok

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.