budowa 063 listopada br. wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz wydał decyzję w sprawie zezwolenia na realizację odcinka drogi ekspresowej S5 od węzła Tryszczyn do węzła Białe Błota o długości ok. 13,5 km. To oznacza, że wydano już wszystkie zezwolenia na budowę S5 w województwie, o długości ok. 130 km.

Pełna nazwa inwestycji to: „Projekt i budowa drogi ekspresowej na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolskiego z podziałem na 4 części: część 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km”.

Budowa S5 w województwie kujawsko-pomorskiem przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakończenie inwestycji jest planowane na czwarty kwartał 2019 roku.

Źródło: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.