edroga344Te same firmy i konsorcja wystartowały w dwóch ostatnich już przetargach na budowę betonowej drogi ekspresowej S61 na odcinkach: węzeł Podborze – węzeł Śniadowo (I) i węzeł Śniadowo – węzeł Łomża Południe (II).

8 sierpnia w 5 złożonych ofertach w przetargu na I odcinek, najniższą cenę zaproponowało konsorcjum firm Rubau Polska Sp. z o.o. i Construcciones Rubau S.A.- 479,1 mln zł. Najwyższą cenę przedstawiła firma Budimex S.A. – 590,9 mln zł. Kwota jaką GDDKiA zamierzał przeznaczyć na realizację tego zamówienia wynosiła 619,7 mln zł.

10 sierpnia w 5 złożonych oferta w przetargu na II odcinek, najniższą cenę zaproponowała firma Polaqua Sp. z o.o. – 380,3 mln zł. Najwyższą cenę przedstawiło konsorcjum firm Rubau Polska Sp. z o.o. i Construcciones Rubau S.A.. – 433,4 mln zł. GDDKiA na realizację zadania ma 491,4 mln zł.

Wszyscy oferenci zaproponowali najkrótszy czas realizacji (31 miesięcy bez okresów zimowych), wszyscy przedstawili też takie same wartości pozostałych kryteriów pozacenowych. 

Źródło: GDDKiA O/Białystok

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.