55c1Dobiega końca modernizacja północnej jezdni al. Jana Pawła II. Ruszyły też prace związane z budową dojazdu do wiaduktu w ciągu ul. Glinki od strony ul. Ujejskiego. To ostatnie etapy prac związane z budową Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy, która zdecydowanie usprawni ruch na osi północ-południe.

 

Budowa Trasy Uniwersyteckiej to jedna z większych bydgoskich inwestycji. Wartość prac budowlanych to ponad 29,7 mln złotych brutto. Nowa trasa znacznie poprawi płynność ruchu na osiedlach Wzgórzu Wolności i Glinki. Nowa trasa stanie się najkrótszym połączeniem centrum z osiedlem Glinki oraz Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym. Inwestycja rozpoczęła się w połowie 2017 roku.

Pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Ujejskiego od podstaw zbudowana został nowa dwujezdniowa ulica. Wzniesiono również konstrukcję wiaduktu nad al. Jana Pawła II. Ruch w ciągu ważnej drogi krajowej nr 5 (Bydgoszcz-Poznań-Wrocław)będzie odbywał się bezkolizyjnie. Zmodernizowana została też ulica Glinki do skrzyżowania z ul. Magnuszewską, które przebudowano na rondo. Zmodernizowana została też południowa jezdnia al. Jana Pawła II i powstały łącznicę umożliwiające zjazd z al. Jana Pawła II w kierunku trasy Uniwersyteckiej. Wzdłuż trasy powstały chodniki, droga rowerowa i nowe przystanki autobusowe.

55c255c3

 

 

 

 

 

 

 

Z końcem ubiegłego roku inwestor udostępnił ostatnie działki, na których powstanie dojazd do wiaduktu od strony ul. Ujejskiego. Obecnie prowadzone są tam roboty związane z budową uzbrojenia. W najbliższych tygodniach przy sprzyjającej pogodzie dokończone zostaną prace związane z modernizacją północnej jezdni al. Jana Pawła II.

Trasa Uniwersytecka projekt

- Ta budowa jest dla nas dużym wyzwaniem, ponieważ znacznie wydłużony został jej termin realizacji z przyczyn niezależnych od wykonawcy – podkreśla prezes Kobylarni S.A., Andrzej Ładyński. - Największy wpływ miały na to prace dodatkowe związane z przebudową gazociągu oraz innych nieprzewidzianych kolizji infrastruktury podziemnej, liczne rozbieżności w dokumentacji projektowej, które wymagały wprowadzenia nowych rozwiązań oraz roczne opóźnienie w przekazaniu przez Zamawiającego niezbędnych działek do dokończenia prac, które miało miejsce dopiero w grudniu 2019 roku. Ostatnie etapy prac prowadzimy w zupełnie innym otoczeniu rynkowym: znacznie wzrosły ceny usług i materiałów budowlanych, oraz drastyczne obniżenie dostępności firm podwykonawczych, spowodowana nadmierną ilością realizowanych kontraktów. Z tego względu oraz mając na uwadze, że nowa trasa znacznie poprawi płynność ruchu w Bydgoszczy chcemy zakończyć prace jak najszybciej. Zakładamy, że kierowcy pojadą kompletną arterią w wakacje.

Źródło: Kobylarnia

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.