edroga2435 lutego zostanie podpisana umowa z wykonawcą obwodnicy Oświęcimia, co gwarantuje, że prace nad inwestycją rozpoczną się już tej wiosny.

Dzięki 5-kilometrowej obwodnicy, Oświęcim uzyska sprawne połączenie m.in. z Krakowem i gminami sąsiadującymi oraz Aglomeracją Górnośląską poprzez autostradę A4. Na inwestycji zyskają nie tylko mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości, ale też turyści, którzy przyjeżdżają do Oświęcimia, by odwiedzić Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau.  

Początek obwodnicy znajdzie się w Bobrku na połączeniu z istniejącą drogą wojewódzką nr 933 relacji Oświęcim – Chrzanów, a koniec zlokalizowany będzie na rondzie przy ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu. Zakres robót obejmuje między innymi budowę i przebudowę dróg, poboczy oraz chodników i ścieżek rowerowych. Powstanie też most nad Wisłą i linią kolejową.

Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. Firma zaoferowała, że zrealizuje inwestycję za 95,5 mln zł do końca września 2017 roku.

oswiecim

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.