contentmap_plugin

DSC0488329 czerwca otwarty zostanie kolejny odcinek drogi ekspresowej S7, tzw. Trasy Nowohuckiej, czyli części wschodniej obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Rybitwy i ul. Igołomską. Nowa trasa pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie transportu samochodowego w Krakowie. Tym bardziej, że równolegle na ul. Półłanki zacznie obowiązywać zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych.

W ramach inwestycji powstała dwujezdniowa droga ekspresowa wraz z dwupoziomowymi węzłami Rybitwy i Igołomska. Oprócz około 700-metrowego mostu na Wiśle powstało także 12 innych mostów i wiaduktów. Przebudowana została także droga krajowa nr 79 na odcinku 1,55 km, a także linia tramwajowa oraz infrastruktura techniczna. Najnowszy odcinek obwodnicy udrożni drogi łączące południe Krakowa z Nową Hutą.

Równolegle ZIKiT wprowadzi zmiany w ruchu po miejskich ulicach dla najcięższych pojazdów – na ul. Półłanki, pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Śliwiaka a mostem Wandy, zostanie wprowadzony zakaz poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton.

W przyszłości wraz z oddawaniem do użytku kolejnych fragmentów III i IV obwodnicy Krakowa, ruch samochodów ciężarowych również będzie przenoszony na drogi dla niego przeznaczone.

DSC04910DSC04947DSC04949DSC04967

DSC04847DSC04885DSC04891DSC04900

DSC04903DSC04908DSC04909DSC04914

DSC04942DSC04970DSC04976DSC05005

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.