kladka jawornik gddkia 1Kładką dla pieszych w Jaworniku można będzie przechodzić nad "zakopianką” od piątku, 13 lutego. Około godziny 10.00, po demontażu wygrodzenia i tymczasowych barier, pierwsi przechodnie będą mogli bezpiecznie przejść kładką na drugą stronę drogi.

Kładka, zgodnie z umową, miała być wykonana do 17 lutego 2015 r., ale została ukończona przed terminem, co pozwoliło na wcześniejszą kontrolę nadzoru budowlanego i wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Całkowity koszt tej inwestycji wynosi ponad 7,5 mln zł. Pieniądze na ten cel w 85% pokrywa dotacja unijna z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałe pieniądze pochodzą z Krajowego Funduszu Drogowego. 

kladka jawornik gddkia 2kladka jawornik gddkia

 

Oprócz samej kładki wybudowano dojścia do obiektu, odwodnienie, drogę dojazdową, przebudowano sieci teletechniczne i energetyczne oraz ogrodzenie. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - do ich dyspozycji są windy.

Inwestycję zrealizowała firma „REMOST S.C. Budowa i Remonty Mostów, Projekty, Ekspertyzy” z Czernichowa za około 6,6 mln złotych.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.