contentmap_plugin

Dobra 2 1200x797Zakończył się długo oczekiwany przez mieszkańców remont mostu w miejscowości Dobra w powiecie sanockim. Uroczyste otwarcie inwestycji odbyło się 30 listopada br.

 

Całkowita wartość zrealizowanego zadania to ponad 3,2 mln zł. W 80 proc. inwestycja została dofinansowana z promesy wydanej przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, którą powiat sanocki otrzymał na odbudowę infrastruktury zniszczonej przez klęski żywiołowe. Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa to 2,6 mln zł. Remont przeprowadzono także przy udziale środków z Nadleśnictwa Brzozów (350 tys. zł) oraz gminy Sanok (175 tys. zł). Most jest najdłuższym obiektem (123,5 m) administrowanym przez powiat sanocki od 2013 r.

- Mam nadzieję, że inwestycja będzie z pożytkiem służyła mieszkańcom. Mosty są po to, by łączyć i ta inwestycja faktycznie połączyła wiele osób dążących do realizacji dobrego celu – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Długo staraliśmy się o wsparcie finansowe, bo sami nie bylibyśmy w stanie udźwignąć tej inwestycji finansowo. Dzięki zaangażowaniu wielu osób cel udało się osiągnąć i remont mostu doszedł do skutku – dodał starosta sanocki Roman Konieczny.

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.