contentmap_plugin

droga betonowa 1Na ponad 605 mln zł, czyli 25 mln zł za kilometr, wyceniło włosko-szwajcarskie konsorcjum projekt i budowę 24-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S61 Suwałki – Budzisko. To właśnie ten podmiot, któremu lideruje firma Impresa Pizzarotti, złożył najtańszą, spośród dziewięciu nadesłanych na przetarg ofert. Co ciekawe, najdroższa z nich, była aż o 309 mln zł wyższa i opiewała na 914 mln zł. Tak wyceniła inwestycję włoska firma Astaldi.

Jeśli chodzi o czas wykonania inwestycji, to wszyscy oferenci zaproponowali najkrótszy z możliwych okresów realizacji, czyli 31 miesięcy od chwili podpisania umowy, w tym:
- wykonanie projektu;
- uzyskanie decyzji ZRID;
- wybudowanie drogi ekspresowej;
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W okres samej budowy nie wlicza się miesięcy zimowych od 15 grudnia do 15 marca.

Odcinek S61, od końca budowanej właśnie obwodnicy Suwałk do granicy państwa w Budzisku, ma mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pasy awaryjne, nawierzchnię w technologii betonu cementowego, obciążenie - 115 kN/oś. Powstaną też wszystkie niezbędne urządzenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. Planowane lata realizacji to 2017-2020.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.