contentmap_plugin

edroga77927 lutego po południu na całej długości zostanie otwarta południowa obwodnica Radomia.

Dla ruchu kołowego będzie dopuszczony odcinek trasy od skrzyżowania z przedłużeniem ulicy Młodzianowskiej na Prędocinku aż do ronda turbinowego u zbiegu z drogą E77 w miejscowości Kosów (poprzedni odcinek, od alei Grzecznarowskiego do przedłużenia ulicy Młodzianowskiej, był przejezdny już wcześniej). Otwarty zostanie też fragment przyszłej trasy N-S, od ulicy Czarnoleskiej do węzła drogowego przy ulicy Sycyńskiej (obok torów). Oznacza to, że obwodnica południowa będzie przejezdna już na całej swojej długości, włącznie z drogami dojazdowymi.

Warunkowe dopuszczenie do ruchu obejmuje wyłącznie trzeci etap obwodnicy (od węzła drogowego na Południu do ulicy Potkanowskiej) i rondo turbinowe u zbiegu z drogą E77. Wzdłuż drogi będą tam jeszcze prowadzone prace wykończeniowe i porządkowe. W rejonie wiaduktu kolejowego nad obwodnicą (pomiędzy Godowem i Południem), na jezdni w kierunku ulicy Sycyńskiej, będzie do odwołania zamknięty dla ruchu prawy pas. Jest to związane z potrzebą zapewnienia miejsca do zatrzymywania się dla pojazdów obsługujących pobliską budowę przepustu pod torami.

Wszystkie wiadukty na terenie południowej obwodnicy Radomia przeszły już niezbędne procedury odbiorowe. Dotyczy to również obiektu mostowego wchodzącego w skład węzła drogowego na Południu, czyli na trzecim etapie obwodnicy.

Południowa obwodnica Radomia to największa w ostatnich latach inwestycja drogowa w mieście, o całkowitym koszcie ponad 200 mln zł. Przejmie ona m.in. ruch samochodów ciężarowych z dróg krajowych nr 7 i 12. W ramach inwestycji wybudowano przeszło 13 km dróg, cztery wiadukty, cztery ronda, kładkę dla pieszych, przejazd przez tory, a także kilka przejść gospodarczych i dla zwierząt. Wykonawcą było konsorcjum z kieleckim Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart na czele.

Źródło: MZDiK w Radomiu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.