S698Oddany 24 lipca 2015 r. do ruchu odcinek, to ostatni z budowanej drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Żywiec, o łącznej długości 15,56 km. Udostępnienie kierowcom 9,41 km odcinka, od węzła Buczkowice do Żywca, pozwoli na skrócenie dojazdu do Żywca o około 25 minut i ułatwi komunikację przyległych terenów gmin: Wilkowice, Buczkowice, Łodygowice oraz miasta Żywiec.

Umożliwi to również kierującym poruszanie się w pełni bezpieczną i komfortową drogą o dwóch szerokich, 10-metrowych jezdniach złożonych z dwóch pasów ruchu, o szerokości 3,5 m każdy, wraz z pasem awaryjnym o szerokości 2,50 m. Bezpieczny wjazd i wyjazd na drogę ekspresową umożliwiają cztery węzły drogowe: „Wilkowice” „Buczkowice” „Łodygowice” oraz „Żywiec”.

To kolejny etap zbilżający połączenie drogą szybkiego ruchu Polski ze Słowacją, przy zapewnieniu wysokiego komfortu dalekobieżnego ruchu drogowego, dużych prędkości podróżnych oraz wysokiej przepustowości.

W ramach realizacji tego odcinka od węzła Buczkowice do Żywca wybudowano:

 • 3 mosty,
 • 9 wiaduktów,
 • 1 estakadę,
 • 2 kładki,
 • 15 przepustów skrzynkowych i 22 przepustów rurowych,
 • drogę zasadniczą o długości 9,36 km,
 • drogi poprzeczne o długości 1,36 km,
 • drogi wewnętrzne o długości 18 km,
 • 105 zjazdów.

Za zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa ruchu odpowiadać będą, miedzy innymi:

 • bariery stalowe o długości 33 km,
 • bariery betonowe o długości 212 m,
 • oznakowanie poziome o łącznej powierzchni 13 005 m2.

Przebudowano również: sieci gazowe, elektroenergetyczne, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne. Odcinek został oświetlony 284 latarniami drogowymi.

Zadbano również o zapewnienie ochrony akustycznej dla otoczenia drogi poprzez budowę osłon, w tym zielonej ściany o długości 5,52 km.

W ramach ochrony środowiska wykonano 8 przejść dla zwierząt zintegrowanych (obiekty mostowe) i 10 przejść dla małych zwierząt (przepusty).

S693

 

Coraz dłuższa sieć TEN-T

Droga S-69 stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w VI Paneuropejskim Korytarzu Transportowym, tworząc połączenie południowej granicy państwa ze Słowacją w Zwardoniu z drogą ekspresową S-1 w Bielsku-Białej. Jest także elementem projektu priorytetowego TEN-T nr 25 („Budowa autostrady Gdańsk—Brno/Bratysława—Wiedeń”). Przedłużeniem S-69 na południe będzie słowacka autostrada D-3 Żylina—Skalite (w trakcie budowy).

 

 

 

Główne cele Inwestycji:

 • wybudowanie drogi ekspresowej S-69 jako jednego z elementów podstawowego układu drogowego Polski i Regionu Śląskiego,
 • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, usprawnienie połączenia między Polską a Słowacją.

S695

S696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S697

 S691

mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: GDDKiA Katowice, MIiR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.