budowa 08GDDKiA poznała oferty na ponad 14,7-km odcinek drogi ekspresowej S5 Aleksandrowo - Tryszczyn oraz 24-km odcinek drogi S6 Kiełpino - Kołobrzeg Zachód.

O pierwszy z nich rywalizowało 11 firm. Najniższą ofertę złożyło konsorcjum Intercor Sp. z o.o. i Trakcja PRKiT S.A. (369 mln zł), natomiast najdroższą, o wartości ponad 491 mln zł, Astaldi S.p.A. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ponad 563 mln zł.

Ponieważ wszyscy wykonawcy zaproponowali najkrószy termin realizacji (34 miesiące) i najdłuższy okres gwarancji (10 lat), o wyborze oferty zdecyduje cena.

Kilka dni temu okazało się, za ile będzie możliwa budowa innych odcinków S5: Białe Błota - Szubin oraz Dworzysko - Aleksandrowo, a także Nowe Marzy-Dworzysko.

Znane są również oferty cenowe w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S6 Kiełpino – Kołobrzeg Zachód.

Wpłynęło ich łącznie 5 ofert. Najniższą cenę, około 455 mln zł złotych zaoferowało konsorcjum firm:  PolAqua Sp. z o.o. i Dragados S.A. Natomiast wartość najdroższej oferty to ponad 530 mln  zł od Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to około 550,5 mln zł. Wszyscy wykonawcy chcą zrealizować zamówienie w ciągu 34 miesięcy i dać na nie 10 lat gwarancji.

Odcinek  Kiełpino – Kołobrzeg Zachód jest piątym odcinkiem ekspresowej „szóstki”, dla którego zostały otwarte oferty cenowe. Wcześniej nastąpiło to w przetargu na odcinek Goleniów – Nowogard, Nowogard – Płoty, Ustronie Morskie – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa oraz Płoty – Kiełpino.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.