7 aWakacje to większy ruch na Warmii i Mazurach, dlatego nie tylko mieszkańcy ucieszą się z oddania do użytku tym razem drogi krajowej nr 51 w Olsztynie. Odcinek od skrzyżowania ulicy Towarowej z ulicą Leonharda do Węzła Wschód (S51) to ważny łącznik, którym kierowcy wyjadą z miasta na obwodnicę. Inwestycję dofinansował Program Polska Wschodnia.

 

To kolejna inwestycja drogowa w Olsztynie zakończona z sukcesem. Projekt zrealizowano w nieco ponad dwa lata, dzięki 131,5 mln zł (w tym ponad 94 mln zł to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowania z Programu Polska Wschodnia). Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej części miasta. To tu swoje siedziby ma wiele zakładów przemysłowych. Nowo wybudowany odcinek pozwoli zaspokoić ich duże potrzeby transportowe.

- Oddanie do użytku tego odcinka stanowi kolejny ważny krok ku jeszcze lepszemu skomunikowaniu miasta z pozostałymi ośrodkami województwa i całego makroregionu. Wdrażamy Program Polska Wschodnia właśnie po to, by już nikt nigdy nie mówił o Polsce A i B, również jeśli chodzi o dostępność transportową – powiedział Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Projekt objął przebudowę istniejącej ulicy Towarowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Leonharda do ul. Cementowej oraz budowę nowego odcinka drogi, który pozwolił bezpośrednio dołączyć ją do południowej obwodnicy miasta. Łącznie inwestycja objęła około 3 km odcinek DK 51. Od teraz kierowcy będą mogli nie tylko wygodnie ominąć centrum miasta przemieszczając się obwodnicą, ale też łatwiej do niej dojadą. Rowerzyści i piesi również zyskali. Wzdłuż zmodernizowanej drogi powstały ścieżki rowerowe i chodniki. Dla autobusów wybudowano zatoki, a bezpieczeństwu sprzyjać będą przebudowane skrzyżowania i 2 nowe wiadukty drogowe. Zadbano też o zieleń miejską – posadzono nowe drzewa, krzewy, powstały nowe trawniki.

Dla Olsztyna i makroregionu
Nowy odcinek drogi domyka układ komunikacyjny miasta i umożliwia sprawne powiązanie sieci dróg Olsztyna z siecią dróg szybkiego ruchu (TEN-T). Inwestycja poprawia dostępność terenów przemysłowych w mieście. Dobre połączenie z pozostałymi ośrodkami regionu i całą Polską docenią obecni i przyszli inwestorzy. Miasto staje się również jeszcze łatwiej dostępne dla turystów.

Źródło: MIiR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.