Skanska Obwodnica Zdjecie1Ostatni odcinek obwodnicy wrocławskiego osiedla Leśnica został otwarty dla ruchu. Nowa trasa poprawi przepustowość i bezpieczeństwo komunikacji w zachodniej części miasta, odkorkuje też wyjazd z Wrocławia w kierunku Środy Śląskiej.

 

Umowa na zaprojektowanie i budowę nowej dwukierunkowej jezdni o długości 7,1 km została podpisana pod koniec 2014 roku, a budowa rozpoczęła się w październiku 2015 roku. Wartość inwestycji to 120 mln zł netto.

W ramach inwestycji powstawała też dodatkowa infrastruktura: most nad rzeką Bystrzycą, cztery skrzyżowania, dwa wiadukty, przejście tunelowe dla pieszych, chodniki i ścieżki rowerowe, 15 zatok i trzy pętle autobusowe, oświetlenie oraz kanalizacja teletechniczna.

Teren inwestycji jest objęty programem Natura 2000 Łęgi nad Bystrzycą, dlatego prace były prowadzone pod nadzorem przyrodniczym. Skanska była też zobowiązana do zaprojektowania i wykonania zabezpieczeń, w tym m.in. ekranów akustycznych, zimowisk dla płazów, betonowych płotków chroniących migrujące małe płazy i gady, przejścia podziemnego dla małych zwierząt i budek lęgowych dla nietoperzy.

Podczas największego natężenia robót na budowie pracowało ponad 200 osób, zaangażowanych zostało ponad 100 jednostek sprzętowych.

Skanska Obwodnica Zdjecie2Skanska Obwodnica Zdjecie3Skanska Obwodnica Zdjecie4Skanska Obwodnica Zdjecie5Skanska Obwodnica Zdjecie6Skanska Obwodnica Zdjecie9Skanska Obwodnica Zdjecie10Skanska Obwodnica Zdjecie11Skanska Obwodnica Zdjecie12Skanska Obwodnica Zdjecie13Skanska Obwodnica Zdjecie14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.