DJI 054528 maja 2019 roku plac bp. Jana Chrapka został oficjalnie otwarty. To bardzo kolizyjne skrzyżowanie przebudowywano przez 20 miesięcy. Teraz powstało tam rondo turbinowe, chodniki i ścieżki rowerowe oraz elementy małej architektury, oświetlenia i zieleni.

 

Umowę na przebudowę kolizyjnego skrzyżowania na placu bp. Chrapka podpisano w październiku 2017. Kilka miesięcy poświęcono na załatwianie kwestii formalnych. W lutym 2018 r. prace ruszyły. Wykonawca – firma Skanska – rozpoczął od budowy kanalizacji deszczowej.

- Pracę rozpoczęliśmy od okolic Placu Pokoju Toruńskiego. Odkryliśmy stare fragmenty Twierdzy Toruń, dlatego musieliśmy zmienić pierwotny projekt. Na samym rondzie prace rozpoczęły się w kwietniu 2018 roku – poinformował Piotr Kwiatkowski z firmy Skanska.

Poza rondem turbinowym w przebudowywanym rejonie powstało 720 metrów ulic, wybudowano i przebudowano całą pozostałą infrastrukturę - chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie i zatoki autobusowe oraz sieć tramwajową w niezbędnym zakresie.

DJI 0543DJI 0547DJI 0548DJI 0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mam nadzieję, że szybko kierowcy przyzwyczają się do tego ronda turbinowego. One są z zasady bardzo bezpieczne. Na tym skrzyżowaniu przed przebudową dochodziło do wielu kolizji, teraz obserwujemy, że jest ich już mniej, bo kierowcy jeżdzą przez plac już od kilku tygodni. Ruch samochodowy w Toruniu narasta, dlatego bardzo potrzebujemy rozwiązań sprzyjających bezpieczeństwu ruchu – mówił prezydent Michał Zaleski.

Całkowity koszt przebudowy wyniósł prawie 23 mln złotych, z czego dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to ponad 19 mln złotych.

DJI 0551DJI 0553DJI 0554DJI 0555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres projektu:
- przebudowa skrzyżowania, - budowa ronda turbinowego,
- przebudowa geometryczna układu drogowego,
- rozwiązanie kolizji i przebudowa infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej,
- przebudowa sieci tramwajowej wraz z infrastrukturą,
- przebudowa zatok autobusowych,
- przebudowa konstrukcji jezdni i torowiska,
- budowa systemu odwadniającego pas drogowy i torowisko z urządzeniami podczyszczającymi,
- przebudowa i budowa chodników,
- przebudowa i budowa dróg rowerowych,
- przebudowa i budowa oświetlenia,
- urządzenie zieleni miejskiej i montaż małej architektury.

DJI 0556DJI 0564DJI 0565DJI 0566DJI 0570DJI 0575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.