Drogi i mosty

edroga087Miejski Architekt Zieleni będzie czuwał nad ochroną zieleni przy inwestycji na Al. Racławickich, ul. Lipowej i ul. Poniatowskiego w trakcie ich przebudowy. W imieniu prezydenta ma dopilnować, by w trakcie prowadzonej inwestycji zieleń była należycie chroniona, a także wspólnie z wykonawcą oraz Zarządem Dróg i Mostów, szukać możliwości ocalenia kolejnych drzew na tzw. etapie wykonawczym, np. poprzez korektę przebiegu ścieżki rowerowej czy pozostawienie niektórych drzew w chodniku.

IMG 2198Pod koniec stycznia Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków uchylił pozwolenie konserwatorskie z marca 2018 roku dotyczące budowy kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę łączącej Kazimierz i Ludwinów. Od tej decyzji odwołał się Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie.

S120Oświecim20 20Dankowice 01GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na budowę kolejnego, ponad 15-kilometrowego odcinka, drogi ekspresowej S1.

S1920Nisko20Płd20 20Podgórze 01Rozpoczyna się budowa kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19 na terenie gmin Nisko i Jeżowe. Zakończenie prac zaplanowano w 2022 roku.

S10 obw Walcza 01GDDKiA otworzyła oferty złożone przez wykonawców w przetargu na dokończenie robót drogowych na obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10. Są to roboty, których nie zrealizował poprzedni wykonawca inwestycji. Łącznie w postępowaniu wypłynęły 4 oferty, najniższą cenę zaoferowała firma PORR - 87,3 mln złotych.

20200220 122917W Toruniu ruszyły prace na ul. Przybyszewskiego. To jedna z dróg dojazdowych do obiektu tymczasowego, który zostanie ustawiony na czas rozbudowy mostu drogowego im. J. Piłsudskiego.