Drogi i mosty

tunel lan1Tunel pod torami zastąpi dotychczasowy - mocno obciążony ruchem - jednopoziomowy przejazd w ciągu ul. Podzwierzyniec. Zaplanowano także budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877. List intencyjny w tej sprawie podpisał marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Ewa Draus oraz członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Piotr Majerczak. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy na realizację inwestycji.

01 ul. Choiny lipiec 2019Ulica Choiny w Lublinie została przebudowana. Powstało unikalne rondo w kształcie biszkopta, pętla i zajezdnia autobusowo-trolejbusowa, parking typu Park&Ride, usprawniono też ruch na istniejących skrzyżowaniach. 10 października na ul. Choiny została wprowadzona stała organizacja ruchu. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie otrzymał decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin pozwalającą na użytkowanie zadania.

obw kolbusz1Można już jeździć nową drogą, która biegnie w ciągu drogi wojewódzkiej 875 i stanowi obwodnicę Kolbuszowej oraz Werynii od strony północnej. Inwestycja kosztowała ponad 52 mln złotych, a jej długość to ponad 6 kilometrów.

S6GdyniaWojewoda pomorski wydał kolejną, drugą już zgodę na realizację inwestycji drogowej dla odcinka drogi ekspresowej S6 Chwaszczyno - Gdynia. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

excavators 800996 960 720Pierwsze wytyczne GDDKiA dotyczące badań geologicznych pojawiły się w 1998 roku. Instrukcja ta obowiązywała przez prawie 20 lat. W 2015 roku zarządzenie Generalnego Dyrektora zmieniło podejście do wykonywania badań. W międzyczasie pojawiły się też  szczegółowe wymagania. Natomiast - w ramach programu RID – przez konsorcjum PIG-PIB, AGH oraz PW został zrealizowany projekt „Nowe wytyczne wykonywania badań podłoża na potrzeby budownictwa drogowego”. Od 27 czerwca br. jest to dokument obowiązujący, wprowadzony przez zarządzenie Generalnego Dyrektora, dla inwestycji, dla których są ogłaszane przetargi.

roboty drogowePKP Polskie Linie Kolejowe przyłączą się do budowy wiaduktu nad linią kolejową L25 w Mielcu. PLK dołącza więc do porozumienia zawartego w czerwcu przez samorządy miasta, powiatu i województwa, które ustalało podział zadań i kompetencji przy budowie obiektu.