Drogi i mosty

S6GdyniaWojewoda pomorski wydał kolejną, drugą już zgodę na realizację inwestycji drogowej dla odcinka drogi ekspresowej S6 Chwaszczyno - Gdynia. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

excavators 800996 960 720Pierwsze wytyczne GDDKiA dotyczące badań geologicznych pojawiły się w 1998 roku. Instrukcja ta obowiązywała przez prawie 20 lat. W 2015 roku zarządzenie Generalnego Dyrektora zmieniło podejście do wykonywania badań. W międzyczasie pojawiły się też  szczegółowe wymagania. Natomiast - w ramach programu RID – przez konsorcjum PIG-PIB, AGH oraz PW został zrealizowany projekt „Nowe wytyczne wykonywania badań podłoża na potrzeby budownictwa drogowego”. Od 27 czerwca br. jest to dokument obowiązujący, wprowadzony przez zarządzenie Generalnego Dyrektora, dla inwestycji, dla których są ogłaszane przetargi.

roboty drogowePKP Polskie Linie Kolejowe przyłączą się do budowy wiaduktu nad linią kolejową L25 w Mielcu. PLK dołącza więc do porozumienia zawartego w czerwcu przez samorządy miasta, powiatu i województwa, które ustalało podział zadań i kompetencji przy budowie obiektu.

S1Zgodnie z podpisaną umową, nowy 8,5-kilometrowy odcinek Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki) powstanie w 34 miesiące. Ponadto ruszają pierwsze 2 przetargi na budowę odcinków S1 od węzła Kosztowy II do węzła Oświęcim oraz od węzła Oświęcim do Dankowic. Wkrótce na platformie zakupowej GDDKiA pojawi się także przetarg na odcinek Dankowice - Suchy Potok.

edroga364Modernizacja infrastruktury transportowej i poprawa układu komunikacyjnego na Podtatrzu - to główne założenia listu intencyjnego, który podpisali minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, Piotr Bąk, starosta tatrzański, Krzysztof Faber, starosta nowotarski, Grzegorz Watycha, burmistrz Nowego Targu i Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego.

wolbrom1Obwodnica Wolbromia – inwestycja, na którą od lat czekają zarówno mieszkańcy miasta, jak i kierowcy przejeżdżający przez powiat olkuski – jest coraz bliżej ukończenia.