Drogi i mosty

Najnowszy, 7. Raport PIN to przegląd wyników europejskich badań w trzech obszarach bezpieczeństwa drogowego. Opierając się na poprzednich raportach, dokument przedstawia statystyki dotyczące ofiar śmiertelnych i rannych z ostatnich lat oraz szacuje koszt społeczny wypadków. Koncentruje się także na bezpieczeństwie przewozu towarów i pasażerów, wskazując, że państwa członkowskie powinny zwrócić uwagę na ruch pojazdów ciężarowych. W końcu podkreśla różnicę w liczbie ofiar śmiertelnych wypadków wśród kobiet i mężczyzn.

W ubiegłym roku miasto Nowa Sól zamówiło chodnik i ścieżkę rowerową z kostki betonowej, wykonanej przy użyciu ekologicznego cementu, który pochłania szkodliwe tlenki azotu ze spalin samochodowych. To pierwsze miasto w Polsce, które skorzystało z tej technologii.

W latach 2001-2007 poziom finansowania bawarskich dróg sięgał 40-50 mln euro. – W 2007 roku obliczyliśmy ile pieniędzy potrzeba na to, by nasze drogi skutecznie utrzymywać. Wyszła nam kwota 107 mln euro. Szczęśliwie udało się nam przekonać polityków, że te pieniądze rzeczywiście są bardzo potrzebne na drogi. Zostały więc zagwarantowane odpowiednie roczne nakłady – mówi inż. Roland Degelmann, zajmujący się planowaniem i realizacją rozwoju sieci drogowej w Głównym Urzędzie Budownictwa w Bawarskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern).

Bawaria jest największym pod względem powierzchni krajem związkowym Republiki Federalnej Niemiec. Położenie niemal w centrum europejskiego kontynentu sprawia, że bawarska sieć drogowa  ma komunikacyjne znaczenie nie tylko dla samych Niemiec, ale też dla powiązania kraju z państwami ościennymi. Za utrzymanie właściwego stanu dróg odpowiada  Główny Urząd Budownictwa w Bawarskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

- Dzieląc się naszymi doświadczeniami z udoskonaleń w systemie zarządzania drogami utwierdzamy się w słuszności podejmowanych decyzji, motywujemy też swoich pracowników do podejmowania kolejnych rozwiązań czy wdrożeń – podkreśla Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Z dyrektorem Zbigniewem Taborem rozmawiamy o tym, jak w niedostatku środków finansowych zapewnić trwałe, jakościowe drogi. Okazją do rozmowy było I Śląskie Forum Drogowe, którego współorganizatorem był ZDW w Katowicach. Pierwsza edycja Forum miała miejsce w Piekarach Śląskich w dniach 8-10 maja br.

- Wymiana doświadczeń, wiedzy, informacji jest zasadniczą ideą Śląskiego Forum Drogowego – podkreśla Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, współorganizator spotkania którego pierwsza edycja miała miejsce w Piekarach Śląskich w dniach 8-10 maja br. Są bowiem w zarządach dróg rozwiązania, które warto propagować jako sprawdzone w praktyce, są też popełnione błędy przed którymi warto przestrzec innych. - Dzieląc się naszymi doświadczeniami z udoskonaleń w systemie zarządzania drogami utwierdzamy się w słuszności podejmowanych decyzji, motywujemy też swoich pracowników do podejmowania kolejnych rozwiązań czy wdrożeń – podkreśla dyrektor Z. Tabor. I Śląskie Forum Drogowe było okazją do rozmowy z dyrektorem Zbigniewem Taborem o kondycji dróg tego regionu w dobie kryzysu gospodarczego.